Vzdělávání (s) krajinou – konference Eduscape

jste zváni na konferenci u příležitosti představení výstupů mezinárodního projektu Eduscape, zaměřeného na vzdělávání dětí o krajině v době probíhající klimatické změny.Setkání s názvem Vzdělávání (s) krajinou se uskuteční v pátek 24. května od 9 do 16 hodin na Fakultě architektury ČVUT v Praze6 v Dejvicích (Thákurova 9).

Dopolední blok (9:00-12:30)  bude věnovaný prezentaci výstupů projektu Eduscape včetně praktických ukázek práce s materiály, které mohou být využity v rámci formálního i neformálního vzdělávání dětí základních škol.

V odpoledním bloku (13:30-16:00) se budeme věnovat tématu vnímání a prožívání krajiny v kontextu probíhající klimatické změny. Zaměříme se na potenciál propojení vzdělávání dětí o krajině s uměním a s uměleckými aktivitami, které mohou dětem pomoci tato témata lépe uchopit, zpracovat, ujasnit si vlastní postoje a kreativně reagovat.  Můžete se těšit např. na přednášku od profesora krajinářské architektury Richarda Stilese, který představí proměny vnímání krajiny člověkem, na psychiatra Vladimíra Kmocha, který se zaměří na téma klimatické změny z pohledu duševního zdraví dětí nebo na praktické zkušenosti z výuky o klimatické změně z dílny organizace Člověk v Tísni či ukázku místně zakotveného učení od organizace SEVER. Umělkyně a pedagožka Pavla Gajdošíková nám představí projekt propojující umění a výtvarnou edukaci ve veřejném prostoru  a výtvarník a pedagog Karel Řepa nedávno vydanou publikaci s názvem „Krajina jako námět i médium ve výtvarné výchově“.

Anotaci konference najdete v příloze, více o projektu na našich webových stránkách: https://www.eduscape.online/

Bližší informace k programu konference budeme postupně zveřejňovat na facebooku: https://www.facebook.com/events/390541493793543/?ref=newsfeed

Konference bude probíhat částečně v anglickém jazyce, ale bude simultánně tlumočena. Konferenci bude možné sledovat také online.

Místa na konferenci jsou omezena. Svoji účast (prezenčně či online) prosím  potvrďte na tento e-mail (eduscape2022@gmail.com). Stačí stručná odpověď s Vaším jménem a informace, zda se zúčastníte celé konference či pouze dopoledního/odpoledního bloku.

 • 00

  dny

 • 00

  hodiny

 • 00

  minuty

 • 00

  vteřiny

  Zpět na kalendář

Datum

Kvě 24 2024

Čas

9:00 - 16:00

Více info

Přihláška
Kategorie
Přihláška