POUŽITÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A GDPR V PERMAKULTURA (CS)

V  tomto článku najdete informace o použití osobních údajů a GDPR ujednání.

Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) vstupujícímu v platnost ode dne 25.5.2018, dále jen GDPR, udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů takto:

  • Při nákupu v našem e-shopu pro potřeby fakturace a zaslání zásilky a dále pro evidenci v účetnictví spolku (jméno, adresa, emailová adresa), pokud nesouhlasíte s uchováváním těchto informací, je to překážka pro nákup
  • Při odběru našeho newsletteru pro potřeby zasílání (emailová adresa), pokud nesouhlasíte s uchováváním těchto informací, prosíme o odhlášení odběru tohoto newsletteru
  • Při členství pro potřeby komunikace (jméno, adresa, emailová adresa, telefon), pokud nesouhlasíte s uchováváním těchto informací, sdělte nám to písemně nebo emailem
  • Při přihlášení na kurz pro potřeby organizátorů a možnost kontaktu při zvláštních akcích pro absolventy našich kurzů (jméno, adresa, emailová adresa, telefon), pokud nesouhlasíte s uchováváním těchto informací, sdělte nám to písemně nebo emailem
  • Při zařazení do sítě ukázkových projektů pro potřebu komunikace a propagace tohoto projektu pro veřejnost (jméno, adresa, emailová adresa, telefon), pokud nesouhlasíte s uchováváním a zveřejněním těchto informací na našich webových stránkách, sdělte nám to písemně nebo emailem

Výše uvedené údaje nebudou poskytovány třetím osobám a budou sloužit pouze k výše uvedeným účelům.

Seznámením s výše uvedeným udělujete souhlas spolku Permakultura CS, se sídlem Dělnická 544/14
624 00 Brno – Komín, aby ve smyslu tohoto nařízení („GDPR“) uchovával a zpracovával tyto osobní údaje. V případě, že nesouhlasíte s výše uvedeným zpracováním, prosíme o písemné odvolání souhlasu buď zasláním dopisu na kontaktní adresu společnosti nebo zasláním mailu na adresu rada@permakulturacs.cz nebo pk@permakulturacs.cz

 V Praze dne 16. května 2018