LICENCE

Obsah tohoto webu podléhá Creative commons licenci ve variantě by-nc-nd v4.0. To znamená, že budeme rádi, pokud budete obsah šířit dál. Nesmíte jej však použít ke komerčním účelům, nesmíte do něj zasahovat a musíte vždy uvést jako autora spolek Permakultura (CS) a připojit poučení o by-nc-nd v4.0 licenci. Více o licencích Creative commons najdete na českém webu Creative commons Česká republika.