Členství

Členství ve spolku Permakultura (CS), z. s. je určeno všem zájemcům o permakulturu, kteří se chtějí dále vzdělávat, udržovat kontakty s podobně zaměřenými lidmi a sdílet své zkušenosti z permakulturní praxe.

Členství je vždy na jeden kalendářní rok, tedy od ledna do prosince (někdy od jara do prosince), poté je možné ho obnovit.

Členství ve spolku Permakultura CS nabízí tyto výhody :

  • Levnější vstupné na naše akce.
  • Vstup do permakulturní knihovny.
  • Možnost inzerce a publikování na webu (v Kalendáři a ve Zpravodaji PERMAKULT) a v publikacích (pravidelná příručka Klíč k soběstačnosti).
  • Přednostní účast na akcích pro omezený počet lidí – například hodnotitelské návštěvy na Ukázkové projekty.
  • 2x ročně sborník Klíč k soběstačnosti přímo do schránky 🙂 – v roce 2023 tu bude nové vydání čísla Klíč k soběstačnosti 10 – JAK ŽÍT MINIMALISTICKY a zcela nový Klíč č. 19 – PERMAKULTURNÍ PRINCIPY.
  • Nově můžete získat i peníze na výsadbu dřevin.

Pro rok 2023 je výše členského příspěvku:

  • PLNÝ roční členský příspěvek je 900 Kč.
  • Nabízíme i možnost tzv. ŠTĚDRÉHO členství ve výši 1.200 Kč ( to je 100 Kč měsíčně).
  • Máme i zvýhodněné členství – pro studenty, seniory, lidi na mateřské dovolené a držitele ZTP je 600 Kč/rok.

Napište do vzkazu na konci registrace členské přihlášky.

Zvlášť výhodné je, že jako členové a členky můžete pořádat na svých projektech setkání typu 5P a tak získat cennou pomoc a rady zdarma. Můžete se účastnit vedení organizace a určovat směr její další činnosti. Můžete  snáze udržovat kontakty nejen s domácími, ale i se zahraničními permakulturisty (chystáme pro vás mapu členů 🙂 ).

Budete dostávat přednostně avíza všech zajímavých akcí, které pořádáme nebo se na nich podílíme.

Jako členové a členky spolku Permakultura (CS), z. s. se zkrátka ocitnete ve středu dění!

Těšíme se na vás !

více o tom, co ve spolku děláme najdete tudy …