Členství

činnost spolku Permakultura(CS)

Na tomto obrázku vidíte, co všechno děláme jako spolek pro širokou veřejnost. Naprostou většinu děláme dobrovolně. Stejně tak, jako v přírodě jsou koloběhy uzavřené a každá rostlina potřebuje světlo, teplo a dostatek vláhy, naše aktivity potřebují zalévat. Tou živou vodou jsou pro nás, kromě vašeho obdivu a díků, finanční příspěvky – a to jednorázové i pravidelné. Semínek, jako nápadů, je mnoho, ale bez vody nemohou klíčit ani růst. Budeme proto velice rádi a vděční, když nás zalijete ! Jednou možností je stát se členem nebo členkou spolku.


Členství ve spolku Permakultura(CS)

Členství ve spolku Permakultura (CS), z. s. je určeno všem zájemcům o permakulturu, kteří se chtějí dále vzdělávat, udržovat kontakty s podobně zaměřenými lidmi a sdílet své zkušenosti z permakulturní praxe.

Členství je vždy na jeden kalendářní rok, tedy od ledna do prosince (někdy od jara do prosince), poté je možné ho obnovit.

Členství ve spolku Permakultura CS nabízí tyto výhody :

  • Levnější vstupné na naše akce.
  • Vstup do permakulturní knihovny.
  • Možnost inzerce a publikování na webu (v Kalendáři a ve Zpravodaji PERMAKULT) a v publikacích (pravidelná příručka Klíč k soběstačnosti).
  • Přednostní účast na akcích pro omezený počet lidí – například hodnotitelské návštěvy na Ukázkové projekty.
  • 2x ročně sborník Klíč k soběstačnosti přímo do schránky 🙂 – v roce 2024 to budou témata Klíč k soběstačnosti 20 – ODOLNOST a Klíč k soběstačnosti 21 – KOMPOSTOVÁNÍ.
  • Nově můžete získat i peníze na výsadbu dřevin.

Pro rok 2024 je výše členského příspěvku:

  • PLNÝ roční členský příspěvek je 900 Kč.
  • Nabízíme i možnost tzv. ŠTĚDRÉHO členství ve výši 1.200 Kč ( to je 100 Kč měsíčně).
  • Máme i zvýhodněné členství – pro studenty, seniory, lidi na mateřské dovolené a držitele ZTP je 600 Kč/rok.

Napište do vzkazu na konci registrace členské přihlášky.

Zvlášť výhodné je, že jako členové a členky můžete pořádat na svých projektech setkání typu 5P a tak získat cennou pomoc a rady zdarma. Můžete se účastnit vedení organizace a určovat směr její další činnosti. Můžete  snáze udržovat kontakty nejen s domácími, ale i se zahraničními permakulturisty (chystáme pro vás mapu členů 🙂 ).

Budete dostávat přednostně avíza všech zajímavých akcí, které pořádáme nebo se na nich podílíme.

Jako členové a členky spolku Permakultura (CS), z. s. se zkrátka ocitnete ve středu dění!

Těšíme se na vás !

více o tom, co ve spolku děláme najdete tudy …