Členství

Členství ve spolku Permakultura (CS), z. s. je určeno všem zájemcům o permakulturu, kteří se chtějí dále vzdělávat, udržovat kontakty s podobně zaměřenými lidmi a sdílet své zkušenosti z permakulturní praxe.

Členství je vždy na jeden kalendářní rok, poté je možné ho prodloužit.
Pro rok 2021 je výše ročního členského příspěvku 500 Kč, zvýhodněné členství pro studenty, seniory, lidi na mateřské dovolené a držitele ZTP je 300 Kč/rok.

Členství nabízí tyto výhody :

  • levnější vstupné na naše akce
  • přednostní účast na akcích pro omezený počet lidí
  • vstup do permakulturní knihovny, která sídlí v Sousedské klubovně na Jižním Městě v Praze
  • možnost inzerce na webu a v publikacích
  • volit na Valném shromáždění do orgánů spolku, a být zvolen/a
  • publikace Klíč k soběstačnosti, které ten rok vyjdou přímo do vaší poštovní schránky
  • nově můžete získat peníze na výsadby dřevin: Strom za strom

Zvlášť výhodné je, že jako členové a členky můžete pořádat na svých projektech setkání typu 5P a tak získat cennou pomoc a rady zdarma. Můžete se účastnit vedení organizace a určovat směr její další činnosti. Můžete  snáze udržovat kontakty nejen s domácími, ale i se zahraničními permakulturisty (chystáme pro vás mapu členů 🙂 ).

Budete dostávat přednostně avíza všech zajímavých akcí, které pořádáme nebo se na nich podílíme. Jako členové Permakultury (CS), z. s. se zkrátka ocitnete ve středu dění!