Členství

Členství ve spolku Permakultura (CS), z. s. je určeno všem zájemcům o permakulturu, kteří se chtějí dále vzdělávat, udržovat kontakty s podobně zaměřenými lidmi a sdílet své zkušenosti z permakulturní praxe.

Členství je vždy na jeden kalendářní rok, tedy od ledna do prosince, poté je možné ho prodloužit.

Členství ve spolku Permakultura CS nabízí tyto výhody :

  • Levnější vstupné na naše akce.
  • Vstup do permakulturní knihovny.
  • Možnost inzerce a publikování na webu (v Kalendáři a ve Zpravodaji PERMAKULT) a v publikacích (pravidelná příručka Klíč k soběstačnosti).
  • Přednostní účast na akcích pro omezený počet lidí – například hodnotitelské návštěvy na Ukázkové projekty.
  • 2x ročně sborník Klíč k soběstačnosti přímo do schránky 🙂 – v roce 2022 byla témata UDRŽITELNÁ SPOLEČENSTVÍ a PŮDA.
  • Nově můžete získat i peníze na výsadbu dřevin.

Pro rok 2023 je výše členského příspěvku:

  • PLNÝ roční členský příspěvek je 900 Kč.
  • Nabízíme i možnost tzv. ŠTĚDRÉHO členství ve výši 1.200 Kč ( to je 100 Kč měsíčně).
  • Máme i zvýhodněné členství – pro studenty, seniory, lidi na mateřské dovolené a držitele ZTP je 600 Kč/rok.

Napište do vzkazu na konci registrace členské přihlášky.

Zvlášť výhodné je, že jako členové a členky můžete pořádat na svých projektech setkání typu 5P a tak získat cennou pomoc a rady zdarma. Můžete se účastnit vedení organizace a určovat směr její další činnosti. Můžete  snáze udržovat kontakty nejen s domácími, ale i se zahraničními permakulturisty (chystáme pro vás mapu členů 🙂 ).

Budete dostávat přednostně avíza všech zajímavých akcí, které pořádáme nebo se na nich podílíme.

Jako členové a členky spolku Permakultura (CS), z. s. se zkrátka ocitnete ve středu dění!

Těšíme se na vás !

více o tom, co ve spolku děláme najdete tudy …