Biouhel a zeleň – v teorii a praxi pro projektanty a realizátory

Kde všude se dá použít biouhel a co to biouhel je?
Jaké má technické vlastnosti a jak se chová v různých prostředích?
Jakou technologií vzniká z čeho se skládá ?
Víte, že se biouhel dá využít při výsadbách stromů, v substrátech pro trvalkové záhony nebo ve strukturních substrátech, zelených střechách a fasádách a při filtraci uličních vod?
Jaké jsou nejčastější chyby?
Na semináři bude prostor nejen pro Vaše dotazy, ale pro výměnu zkušeností.

Přednášející:
Ing. Vilém Řiháček – vystudovaný krajinný inženýr na MENDELU v Brně, profesí projektant vodních staveb a staveb krajinného inženýrství, člen ČKAIT, spoluzakladatel Cirkusu C (Biouhlírna, s.r.o.), který se specializuje na výrobu, výzkum a praktické aplikace biouhlu, je členem V4 Biochar Platform.

Mgr. Tomáš Blaha – vystudoval environmentální studia a sociální antropologii na FSS MUNI, profesně se věnuje záchraně a dosadbě starých vysokokmenných sadů a alejí v krajině Tišnovska. Při tom se zabývá výrobou biouhlu z odpadní biomasy, jeho vlastnostmi v závislosti na použitém vstupním materiálu a aplikací v zemědělství.

Časový harmonogram:
9.00-9.30 prezence
9.30-12.30 I. přednáškový blok
12.30-13.30 přestávka na oběd
13.30-15.30 II. přednáškový blok, diskuse

Vložné:
člen Svazu zakládání a údržby zeleně (i člen SMZ) 1 250 Kč + 21 % DPH
Ostatní 1 750 Kč + 21 % DPH

(Vložné zahrnuje odborný program semináře, tištěné výukové materiály,
2 x coffeebreak, 1 x oběd)Registrace do 24. listopadu 2023

Událost je ukončena.

  Zpět na kalendář

Datum

Pro 07 2023
Expired!

Čas

9:00 - 16:00

Cena

1 750,00Kč

Více info

Přihláška

Místo konání

Otevřená zahrada Brno
Přihláška