Ranch Srbsko

Rodinná farma s deseti hektary pozemků, většinou pastvin. Chov koní pro ekoturistiku, krav pro mléko a sýry, drůbeže, ryb, samozásobitelství zeleninou, topinambury jako energetická plodina a mnoho dalších inspirativních permakulturních řešení.

Rodina komunikuje jak česky, tak anglicky. Justin Tilton absolvoval kurz úplného permakulturního designu (PDC) u Geoffa Lawtona a zpracoval pro farmu komplexní permakulturní design, který je postupně realizován. Na farmě jsou vítáni k delším pracovním pobytům (stážím) wwoofeři (viz www.wwoof.cz).

Farma je situována v krásné krajině Českého ráje, což ale znamená, že požadavky ochrany přírody leckdy komplikují rozvíjení projektu. Přestavbou původní usedlosti staré přes sto let vznikl půvabný obytný dům s hospodářskými budovami a se zajímavými kamennými strukturami v bezprostřední blízkosti (zídky, terasy…). Opodál jsou vybudovány stáje pro koně a krávy a na jiném místě dvě chatičky pro stážisty nebo pro účastníky workshopů, pro které se nabízí i možnost kempování.

Farma nabízí vyjížďky po malebném okolí na koních. Je vybavena výrobnou vynikajících sýrů, které konzumuje rodina a stážisté. Stejně tak jsou pro vlastní potřebu určeny produkty chovu drůbeže (slepice, kachny, husy), ryby (pstruzi) z akvaponického skleníku a zelenina a bylinky ze zvýšených záhonků a plody z jedlého lesa v blízkosti domu. Na pozemcích farmy je také starý švestkový sad, který je postupně obohacován dalšími druhy ovoce.

V plánu je vybudování systému zachycování vody metodou Keyline designu (jezírka, svejly, provzdušňovací rýhy). Nesmírně zajímavý je projekt získávání energie z topinamburů: v plánu je vyrábět z nich etanol a všechny vedlejší produkty zužitkovat v hospodářství.