Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání pracoviště ROZMARÝNEK

Rozmarýnek je již od roku 1998 pracovištěm Lipky- školského zařízení pro environmentální vzdělávání v Brně. Zaměřuje se na témata související se zdravým životním stylem - zdravé stravování, přírodní stavitelství a permakultura. Hlavní aktivitami jsou výukové programy pro školy, semináře pro učitele a studenty, workshopy, přednášky, kurzy, kroužky pro děti i dospělé, tábory, výlety a další akce.

Ukázková zahrada o rozloze 2,5 tis. m2 slouží zejména pro výuku dětí a činnost kroužků, je ale také přístupná veřejnosti a po rekonstrukci i pro imobilní občany, jsou zde umístěny různé výukové prvky, které nenásilně seznamují s přírodou. V rámci kroužků se děti starají o domácí zvířata – drůbež, králíky, která jsou chována co nejpřirozeněji tzv. welfare.

V zahradě Rozmarýnku naleznete mnoho permakulturních prvků, kterými se můžete inspirovat. Hned u domu je jezírko, do kterého je sváděná voda ze střechy, ve zdi nádrže je skleněné okno pro pozorování vodního života, pod jezírkem je kořenová čistička. Většina staveb např. altán, kurníkoskleník mají zelené střechy, jsou zde pěstovány rostliny vzájemně prospěšných společenstvích, dále např. vyvýšené záhony, bylinkový kopeček. Zvířata jsou chována ve velkých voliérách.

V roce 2014 byla zrekonstruována budova na ekodům z prostředků MONA -Moving Nature. V jednotlivých částech domu je možné seznámit se různými prvky přírodního stavitelství, jsou zde využity přírodní materiály(dřevo, sláma, celulóza, hliněné omítky atd.), vysvětleno hospodaření s vodou (černá a šedá voda), vytápění, rekuperace apod.