Prokopská farma

Malá rodinná farma využívající pozemky pronajaté od pražského magistrátu i vlastní pozemek majitelů k produkci zeleniny, vajíček a dalších potravin k vlastní potřebě a potřebě dalších mimo jiné formou vlastní skupiny KPZ (komunitou podporovaného zemědělství). Součástí je i agrolesnický projekt na ploše 3 ha.

Lucie a Brett Gallagherovi začali farmu budovat v roce 2018 a již o dva roky později se jim zde podařilo vytvořit velmi vyspělý, promyšlený a produktivní systém. Projekt se skládá ze tří pozemků.

První je zahrada o výměře 2000 metrů čtverečních v pražské čtvrti Klukovice, v těsné blízkosti chráněné oblasti Prokopské údolí, kde je umístěn chov slepic a produkční záhony s polykulturami zeleniny, bylin a drobného ovoce. Nechybí zde vyšší patra keřů i stromů, celý pozemek má proto charakteristiky jedlého lesa s guildami ovocných stromů. Součástí této zahrady je i polykarbonátový skleník a jezírko. Velkou inspirací je vytváření úrodné půdy a zahradničení bez rytí, a to metodou přidávání velkého množství kompostu, koňského hnoje a další biomasy na povrch půdy. V místech původního neúrodného jílu je nyní hluboká vrstva prsti s vysokým podílem organické hmoty, také je tím minimalizována zálivka.

Druhý pozemek leží jen o několik desítek metrů dál v údolí Dalejského potoka, má výměru 1600 metrů čtverečních a je zde zázemí s kompostovacím záchodem, sprchou, letní kuchyní a ubytováním pro prase, husy a kachny indické běžce. Postupně zde také vznikají polykulturní záhony.

Třetí pozemek leží na území Dívčích hradů nad Prokopským údolím a do konce hospodářského roku 2019 se zde konvenčně hospodařilo. Ve spolupráci s pražským magistrátem byla plocha v roce 2020 oseta travní a květnatou směsí. Na začátku roku 2021 byl založen permakulturní ovocný sad na ploše jednoho hektaru, který je osázený ovocnými stromy původních odrůd, jedlými a podpůrnými keři, doplněnými guildami bylin. Dále byly po obvodu celého pozemku založeny meze s živými ploty tvořenými jedlými dřevinami. Na zbylých dvou hektarech je zatím květnatá a travnatá louka, doplněná stromořadím skořápkovin, která se v budoucnu promění v rotační pastvu nosných slepic a ovcí.

Do budoucna se Gallagherovi chtějí také soustřeďovat na školkaření – produkci sazeniček dřevin vhodných do permakulturních zahrad.

V roce 2021 proběhla prezentace této zahrady na Permakulturní konferenci v Praze – zde je záznam.

Rozhovor pro Ekolist najdete tady.


Na Permakulturní konferenci 2021 PŘIMĚŘENÉ TECHNOLOGIE jsme mohli vidět představení Prokopské farmy slovy Lucie i Breta, podívat se můžete i vy !

… a čerstvé video z roku 2023 z dílny AMPI (Asociace místních potravinových inciativ) je tady: