Opeřená zahrada

Projekt usiluje o citlivé skloubení života ve staré venkovské usedlosti s podporou biodiverzity, především volně žijících živočichů, a o zvýšení užitkovosti zahrady a sadu v souladu s přírodními a permakulturními principy. Zatím je v počátcích, v současnosti se vše rekonstruuje a dosazuje.

Stará usedlost je situována ve vesničce Kostelík ležící v malebné krajině poblíž Berounky, má zahradu o
rozloze 3000 m2, z níž větší část tvoří ovocný sad.

Ve zdejší krajině byl vždy nedostatek vody, místní usedlosti tedy měly soustavu stružek svádějících dešťovou vodu do rybníčků. Tato soustava je na pozemku dobře zachována a funguje. Ve vodní nádrži žije 8 druhů obojživelníků včetně velkého množství mloků, kteří lokalitu využívají jako zimoviště. V plánu je nádrž rekonstruovat na přírodní biotop s možností koupání.

K domu patří stodola, dílna v podobě malé dřevěnky, zajímavé je velké kompostiště z betonu s připojeným kompostovacím záchodem a psí boudou vyhřívanou kompostem. Menší rozpadlý, samostatně stojící chlév majitelé rozebírají. Většina materiálu (dřevo, kámen, cihly a spojovací zeminu) je recyklovatelná a bude použita dále na zahradě. Další menší přístavky majitelé rozebírají a vše rekonstruují.

Pán domu je ornitolog, působí v Rakovnickém ornitologickém spolku Fénix, který je členem národní České společnosti ornitologické. Proto hodlá na zahradě poskytovat co nejvíce útočišť ptactvu, což znamená nejen instalaci budek, ale hlavně dosazování vhodných dřevin (keřů) a vytváření struktur, kde mohou ptáci hnízdit (hromady větví a podobně). Velmi rád poskytne zájemcům ornitologickou konzultaci.

Paní domu chová ovce na pronajaté pastvině poblíž, ovce se také využívají k vypásání sadu. Zahrada je doplněna záhony zeleniny pro vlastní potřebu majitelů a má i partie s tradičními květinami a keři venkovských zahrádek.

Tento projekt může být velkou inspirací pro všechny, kdo chtějí upravit starou chalupu se zahradou tak, aby co nejvíce podporovali volně žijící organismy, vytvořili zahradu v duchu místních tradic a získali příjemné bydlení šetrné k přírodě.