ZŠ Magic Hill – Centrum ekologického zemědělství

Školní farma se zázemím pro výuku a bohatě zastoupenou flórou i faunou má potenciál inspirovat jednotlivce, zájemce o farmaření, lektory, účastníky kurzů a workshopů, pedagogy i celé školní výpravy.

Ideou farmy je poskytnout dětem základní vzdělání včetně reálné zkušenosti s péčí o půdu, zvířata a rostliny během jejich životního cyklu a získat povědomí o koloběhu a symbióze v přírodě. Škola nabízí ekologicky zaměřené výukové programy i pro žáky dalších škol.

Na pozemcích o celkové rozloze 2,5 ha se rozprostírají pastviny, výběhy pro hospodářská zvířata, pruhy políček a záhonů s nejrůznějšími plodinami a také s ukázkami polykultur a pěstování ve třech tratích. Pěstovány jsou obiloviny, zelenina, bylinky a květiny do městských výsevů. Na farmě se rovněž semenaří a část osiva je zdarma k dispozici veřejnosti v místní semínkovně. Na péči o plodiny se podílejí žáci všech tříd ZŠ Magic Hill a výpěstky odebírají rodiče dětí.

Ovocné dřeviny jsou vysazovány postupně do aleje, jedlého lesa a živého plotu. Mladé stromky chrání mimo oplocení i společenstvo rostlin – guild.

Součástí farmy je chov drůbeže (slepice česká zlatá kropenka, kachny indický běžec) a skotu (česká ovce, kozy, krávy plemene jersey). Zvířata jsou začleněna do koloběhu živin na farmě.


Na Permakulturní konferenci 2021 PŘIMĚŘENÉ TECHNOLOGIE jsme mohli vidět představení školní farmy slovy Markéty Strouhalové, podívat se můžete i vy !