ZŠ Magic Hill – Centrum ekologického zemědělství

Školní farma se zázemím pro výuku a bohatě zastoupenou flórou i faunou má potenciál inspirovat jednotlivce, zájemce o farmaření, lektory, účastníky kurzů a workshopů, pedagogy i celé školní výpravy.

Ideou farmy je poskytnout dětem základní vzdělání včetně reálné zkušenosti s péčí o půdu, zvířata a rostliny během jejich životního cyklu a získat povědomí o koloběhu a symbióze v přírodě. Škola nabízí ekologicky zaměřené výukové programy i pro žáky dalších škol.

Na pozemcích o celkové rozloze 2,5 ha se rozprostírají pastviny, výběhy pro hospodářská zvířata, pruhy políček a záhonů s nejrůznějšími plodinami a také s ukázkami polykultur a pěstování ve třech tratích. Pěstovány jsou obiloviny, zelenina, bylinky a květiny do městských výsevů. Na farmě se rovněž semenaří a část osiva je zdarma k dispozici veřejnosti v místní semínkovně. Na péči o plodiny se podílejí žáci všech tříd ZŠ Magic Hill a výpěstky odebírají rodiče dětí.

Ovocné dřeviny jsou vysazovány postupně do aleje, jedlého lesa a živého plotu. Mladé stromky chrání mimo oplocení i společenstvo rostlin – guild.

Součástí farmy je chov drůbeže (slepice česká zlatá kropenka, kachny indický běžec) a skotu (česká ovce, kozy, krávy plemene jersey). Zvířata jsou začleněna do koloběhu živin na farmě.