Maringotka v sadu

Minimalistické bydlení v přírodě. Známá autorka Manifestu disfrutalismu s manželem na zdejším pozemku realizují od roku 2017 vizi skromného, ale přesto ekologicky luxusního a značně soběstačného životního stylu. K vidění je venkovní koupelna, polykulturní záhonky, chov slepic, využití kozlíků pro vypásání starého sadu a mnoho dalšího.

Maringotka je určena k trvalému bydlení, má velmi promyšlený design, vzniklý na základě zkušeností s kočováním po Evropě a je zhotovena svépomocí, výhradně z přírodních materiálů. Na pozemku je i starší domek s rozlehlou stodolou, který bude časem využíván ke vzdělávání a setkávání.

Žije se tu převážně venku, za deště na zastřešené terase před maringotkou, je tu venkovní ložnice, kadibudka, v plánu je kromě venkovní koupelny ještě venkovní kuchyně.

Starý sad byl silně zarostlý a množství náletů a výmladků likvidují přes letní sezónu mladí kozlíci, určení na podzim na maso.

V zóně 1 v blízkosti maringotky vznikly polykulturní záhonky se zeleninou a bylinkami, zajímavé je jejich zavlažování stružkami přímo z venkovní koupelny.

K pozemku patří i pás hospodářského lesa a remízek divočiny.