U Jiříka

Pozemek o rozloze asi 4,5 ha leží v obci Drhovy-Homole u Nechalova poblíž Dobříše. Majitel zde již třetím rokem osazuje původní zemědělskou půdu (pole a louky) dřevinami, ve smíšených výsadbách převažují naše původní druhy, dále různé další druhy jehličnanů a druhy nesoucí plody. Zavedl zde velkorysý systém kapkové závlahy, která je napájena ze slunečního panelu.

Dále jsou na pozemku k vidění nově vyhloubená jezírka a svejly, které úspěšně zadržují přívalové deště. Řešení použitá na tomto pozemku mohou být cennou inspirací pro toho, kdo přeměňuje velké plochy bývalých polí v jedlý les a řeší management vody, jejího zadržování na pozemku a zavlažování nových výsadeb. Majitel může také poradit se získáním dotace na výsadbu protierozního pásu dřevin (jedna část výsadeb byla provedena s touto podporou).

V nejvyšším bodě pozemku je starší remízek, porůstající hromady kamení, které dřívější generace zemědělců vybíraly z polí.

Závlaha funguje plně automaticky, případně ji lze ovládat přes internet. Informace o stavu jsou v pětiminutovém intervalu zasílány přes internet domů.

Předností pozemku jsou půvabné vyhlídky do okolního kraje mezi Dobříší a Slapy, výsadby jsou uzpůsobeny tak, aby vyhlídkám nepřekážely – především pozemek lemují a fungují jako větrolamy.

Odkaz na informace o dálkově ovládaném zavlažovacím systému je zde: www.i4wifi.cz/Technicka-podpora/Fotovoltaika/Ostatni/LAN-ovladac-pro-system-rizeni-zavlahy.html