KomPot: hledání nových cest k potravinám

Občanské sdružení KomPot ve Středoklukách u Prahy je produkční komunitní zahrada fungující na základě principů komunitou podporovaného zemědělství (KPZ). Podívejme se blíž na inovativní způsoby, jakými tito nadšenci získávají nejen zdravé ovoce a zeleninu, ale i obohacující zážitky z práce s půdou a rostlinami.

Pospolitost, práce, zábava i vzdělání

KomPot je zkratka pro „komunitní potraviny“. Nápad na založení první komunitní KPZky v ČR se zrodil v roce 2011 v PRO-BIO LIZE, kde se setkali Honza Valeška a Míla Hilgertová. Mílina rodina pronajala spolku prozemek 0,5 ha a inspirováni modely ze zahraničí začali budovat KomPot.

Na zahradě jsou přes zelinářskou sezónu zaměstnáni dva zahradníci a příležitostně najímáni brigádníci. Další práci zastávají členové: pomáhají při zahradních pracech, dělají administrativní práci, spravují finance, starají se o členskou základnu, chovají včely… Každý může přijít s tím, co chce dělat, čím chce komunitě přispět a čím chce být sám obohacen.

KomPot každý rok zásobuje zeleninou, bylinkami, ovocem od 25 do 40 rodin, které sdílí rizika i přínosy lokálního šetrného hospodaření.

KomPot je zároveň prostor pro vzdělávací, osvětové a volnočasové aktivity související se zahradničením, ekologickým zemědělstvím, péčí o půdu a v širším smyslu s udržitelným rozvojem, zaměřené na děti i dospělé. Proběhl zde kurz “Pěstuj ekologicky” určený zahradníkům začátečníkům. Každoročně se pořádají dny otevřených dveří. Jezdí sem skupiny dospělých i dětí na vzdělávací environmentální programy.

Co všechno můžete vidět

– okolo 30 druhů zeleniny

– vyvýšené záhony s trvalkami a bylinami

– keřové pásy sloužící jako větrolam, hnízdiště pro ptáky, zdroj plodů pro lidi i zvířata

– rostliny na zelené hnojení

– ovocné stromy

– komposty

– pařeniště

– včelí úly a hmyzí domečky

– kompostovací toaleta

– zachycování a využití dešťové vody z okapu

– vrbový domek

– různé druhy zvířat jako křeček polní, myš polní, vrabec polní, ťuhýk obecný, nosorožík kapucínek

Komunitou podporované zemědělství (KPZ) má s komunitními zahradami mnoho společného. Obě tyto aktivity spojuje princip environmentálně šetrného, sociálně odpovědného a ekonomicky udržitelného pěstování užitkových rostlin. Více informací o KPZ u nás a tipy, jak a kde se můžete zapojit, najdete na www.kpzinfo.cz.