Ekozámeček Stroupeček

Ekozámeček Stroupeček Projekt je v počátcích a jeho zakladatelé mají velké plány s perspektivou vybudování soběstačné alternativní komunity, která by zde hospodařila permakulturně.

Území projektu se oficiálně nazývá Chráněné území nadregionální biocentrum Stroupeč (Památné stromy Stroupeček). Leží asi 3 – 4 km severozápadně od města Žatce na samotě mezi obcemi Stroupeč a Přívlaky. O zámeckém sídle Stroupeček nacházíme první zmínku v souvislosti s obcí Stroupeč v roce 1291. Rozlehlá budova zámečku je dnes značně zdevastovaná, část je úplně rozbořená, v části donedávna byla ubytovna pro chmelařské dělníky.

V současné době se podařilo kompletní obnovení střechy a dále se provádí rozsáhlé opravy, aby byla budova opět obývatelná. Přibyly další hospodářské budovy, které tu před časem stávaly a nyní byly od základu obnoveny, okolní pastviny a pozemky byly vyčištěny od náletových dřevin a používají se pro pastvu dobytka (dvě krávy).

V blízkosti zámečku je malé jezírko s rybami, převážně kapry a amury.

Hned na svahu nad zámečkem leží park s památnými duby, které už léta slouží jako cíl turistiky a odpočinku. Stáří těchto stromů se odhaluje cca na 500 let, lokalita přímo vybízí k meditacím a spirituálnímu vyladění. Nově zde byl zřízen půdorys labyrintu jako místo k meditaci.

Projekt má i pěstební z ahradu na pozemku bývalého zahradnictví, kde rostou jahody, brambory, kukuřice a další plodiny, zkoušejí se polykultury, zčásti přičiněním zájemců, kteří sem dojíždějí jen občas (Ivana Mertová z Kadaně).

Součástí projektu jsou i chovy drůbeže – slepic a kachen včetně indických běžců.

Snahou je tu časem vybudovat komunitu žijící alternativním způsobem, pokud možno soběstačně bez peněz. Potenciál tohoto místa je neomezený. Čeká tu obrovské množství práce pro mnoho lidí a možných plánů, které by tu bylo lze zrealizovat, je bezpočet. Záleží na tom, kdo sem přijde a přidá se k Mirkovi a Ondřejovi.