Inspirováno přírodou

Permakulturně řešený rodový historický statek z 18. století s domem s rákosovou střechou

Majitelé pořídili statek s pozemky v roce 2007. Přilehlé pole porostlé kopřivami přetvořili na fungující permakulturní zahradu. Soustředí se na vytvoření jedlého lesa, vyvýšených záhonů s intenzivním pěstováním zeleniny. Zahrada je doplněná pro potěchu oka i květinami. Na pozemku je vytvořeno jílové přírodní jezírko, které si oblíbily divoké kachny. Vybudované terasy zajišťují rovnoměrnější rozložení vláhy v suchém i deštivém období. Zahradu během pár let osídlilo nespočet drobných živočichů. Skleník zajišťuje přísun zeleniny i během zimního období. Pokusy s bezorebným pěstováním obilí vypadají nadějně a bude zajímavé sledovat jejich další vývoj, zkušenosti.

Ve všem je znát velký důraz na zachování ducha místa, použití přírodních materiálů a soběstačnost. Dům se majitelé postupně snaží citlivě rekonstruovat s použitím přírodních materiálů a vrátit mu částečně historickou podobu. Cement je používán minimálně, lokace domu na svahu umožnila rekonstrukci typu „co seshora nateče, to zespoda odteče“. Důraz je kladen na práci s vodou, veškeré odpady zůstávají k recyklaci na pozemku. Cílem do budoucna je i částečná energetická samostatnost. Většinu prací si majitelé provádějí sami.

Svůj projekt majitelé nazvali Inspirace, neboť příroda pro ně byla hlavním zdrojem inspirace a současně doufají, že jednotlivé prvky ale i celek jako takový bude inspirovat i ostatní k citlivějšímu přístupu k přírodě.

Představení projektu na Permakulturní konferenci 2023: Ukázkový permakulturní projekt INSPIROVÁNO PŘÍRODOU – na Permakulturní konferenci 2023 ODOLNOST (youtube.com)