Hledá se dobrovolník do Keni

Učíme děti v Keni farmařit a zajistit tak obživu pro jejich rodiny.

Jsme Česko – Keňská neziskovka ShineBean a hledáme dobrovolníka, který pomůže vybudovat tréninkovou farmu v Keni, zaškolí několik místních lidí a pomůže s přípravou výukových videí.

Jsi zkušený permakulturní farmář/zahradník nebo farmářka/zahradnice ? Chceš své znalosti předat lidem v Africe?

Zajistíme ti ubytování a asistenci místních kolegů. Pomůžeme s cestováním po Keni.

Angličtina a praktické zkušenosti s eko / permakulturním pěstováním jsou podmínkou.

Ideální délka pobytu je 3 – 6 měsíců.

Pro více informací napiš na renata.rokuskova@shinebean.org

www.shinebean.org

We train children in Kenya how to farma and get food security for their families.

Are you an experienced permaculture farmer/gardener ? Would you like to share your experiences with people in Africa?

We are a Czech – Kenyan NGO ShineBean looking for a volunteer who will help to create a training farm in Kenya, will train several local farmers and will help to prepare training movies.

English and practical experience with organic / permaculture growing are required.

We will provide you with accomodation and asistance of kenyan colleagues.

We can help with traveling in Kenya.

Optimal duration of stay is 3 – 6 months.

For more informations please contact renata.rokuskova@shinebean.org

www.shinebean.org