Učitelský kurz s Georgem Sobolem - skupinka

Učitelský kurz s Georgem Sobolem

Ve dnech 17. – 21. srpna 2016 jsme uspořádali v Praze na Toulcově dvoře kurz o metodách učení permakultury, jehož studenti měli příležitost pochytit a hned si procvičit kreativní metody výuky, jaké se dají použít nejen v permakulturních kurzech, ale všude. Účastníků se sešlo dvanáct a vesměs jsme už měli s permakulturou zkušenosti, což přispělo k báječné, velmi přátelské atmosféře kurzu. Národnostní složení vypadalo takto: 7 Češek (takhle je naše aspirující permakulturní učitelstvo genderově nevyrovnané!), 2 Slováci, 1 Ital žijící v Británii, 1 Bulhar cestující po světě a 1 Angličan.