Žijící skanzen

Hospodaření v souladu s přírodou na 14 ha pozemků téměř výhradně tradičními metodami, ukázky historických staveb a současného udržitelného stavění z přírodních materiálů, pěstování vlastního ovoce a zeleniny, zadržování vody v krajině pomocí jezírek a remízků, bohatá nabídka ekologických programů pro děti i dospělé.

Žijící skanzen vznikl v roce 1999 s vizí hospodařit šetrně k přírodě, výhradně tradičními metodami našich předků. I dnes se tu obdělává půda s pomocí koní, moderní technologie se využívají jen okrajově.

Skanzen obývá rodina majitelů s několika dobrovolníky. 14 ha pozemků tvoří převážně pastviny, lesíky, ovocný sad a zeleninovo-bylinkové polykultury. Při nadmořské výšce 327 m n. m. se zde daří například jedlým kaštanům a mnoha dalším druhům rostlin, vytvářejícím ekosystém jedlého lesa.

V areálu žijícícho skanzenu si můžete prohlédnout dvě tradiční podstávkové roubenky s různými expozicemi a dále ukázky stavitelství založeného na tradičních postupech a materiálech (dřevo, kámen, hlína, sláma, rákos). Zvláštní pozornost si zaslouží kompostovací záchody.

V místě se konají ekologicky zaměřené workshopy, převážně určené dětem, a letní festival Žijící srdce.