Ukázková přírodní zahrada ZŠ a MŠ v Boleradicích

Základní škola a Mateřská škola v Boleradicich se ve svém programu zaměřuje na udržitelný rozvoj a získala titul Ekoškola. Menší vesnická malotřídní škola slouží nejen k výuce, ale má i bohatý program volnočasových aktivit. Na škole funguje řada zájmových kroužků, mj. včelařský. Škola je otevřená veřejnosti.

Děti vedeme od malička k udržování tradic, k lásce k přírodě a ochraně životního prostředí.

V roce 2000 jsme se začali zajímat o myšlenku permakulturního stylu, zjistili jsme, že lze skloubit různé druhy záhonů, vyrobit krásné jezírko ze staré pneumatiky, z použitých cihel udělat cestičky, a tím šetřit náklady a životní prostředí. Začali jsme postupně proměňovat klasickou školní zahradu na školní zahradu přírodní.

V roce 2011 školní zahrada získala plaketu Ukázková přírodní zahrada. Užívají si ji nejen školáci, ale také děti z mateřské školy. Je poměrně malá, přiléhající k budově školy. Její zatravněná část slouží pro hry a odpočinek. Zeleninářskou část tvoří záhony, o které se starají skupinky dětí. V hodinách pracovních činností si žáci tvoří osevní plány podle svých představ, pěstují zeleninu ve smíšené kultuře. Kolem plotu jsou stromky a keře drobného ovoce. Altánky stíní popínavé rostliny a mezi květnatým svahem a bylinkovými záhony je hmatový chodníček. Ve spodní klidové části je jezírko se spoustou obojživelníků a stínomilná vegetace.

Žáci vyrobili různé typy hotýlků pro hmyzáčky i ptačích budek. V učebně pod širým nebem se děti učí raději než vevnitř. Na školní zahradě mohou pozorovat různá rostlinná společenstva a prakticky sledovat přírodní děje. Zároveň je zahrada učebnou i pro rodiče a seniory, kterým pravidelně nabízíme vzdělávací akce.