Jagava Permafarma

Smělý projekt s permakulturními prvky o rozloze 40 ha využívá geomantie k propojení krajinných prvků a životem i prací na farmě.

Statek s přilehlými pozemky pořídil majitel Tomáš Franěk v roce 2011. Při vytváření konceptu rozsáhlého projektu si přizval na pomoc tým permakulturních designérů a odborníka na geomantii. Vznikla tak vize soběstačného, pestrého a trvale udržitelného způsobu hospodaření a bytí.

Na farmě se tvoří celostní koncept hospodaření, který je založen na vztahu se Zemí, Lidmi a Vizí dělat to, co má smysl.

Tomáš Franěk: “Shodou vibrací jsou to také etické principy permakultury Pečuj o Zemi, Pečuj o lidi, Najdi rovnováhu a spravedlivě rozděluj, se kterými jsme v hlubokém souladu.

Tvoříme zdravou a úrodnou půdu a s tím také i zdravou okolní krajinu.

Ke své práci si bereme vzory z permakultury, skutečného ekologického hospodaření, biodynamického zemědělství a agrolesnictví. Věříme, že práce s půdou nebo přírodními systémy má tu moc změnit myšlení, povahu a srdce člověka a nalézt jeho hlubokou podstatu v propojení se všemi bytostmi. K takovému typu hospodaření neoddělitelně patří práce s přírodními materiály, a proto rozvíjíme truhlářské a kovářské řemeslo. Pěstujeme zeleninu a ovoce v organické kvalitě a z ní pak děláme farmářské bedýnky, sirupy a marmelády a pro naše hosty z ní i vaříme.

To vše by bylo neúplné, kdyby chyběla radost z poznání a vzdělávání. Proto provozujeme kreativní centrum jako prostor pro setkávání, sdílení a učení se v souladu s vesmírnými zákony.

Věříme, že svým hospodařením ovlivňujeme pozitivním způsobem krajinu a lidi, kteří v ní žijí. Věřím, že to, co vytváříme ať je to jídlo, výrobky ze dřeva nebo prostor pro setkávání nám umožní se zapojit do posvátného koloběhu života a hojnosti.”