Ukázková a výuková přírodní zahrada Cassiopeia

Ukázková přírodní zahrada, oáza s permakulturními prvky uprostřed panelového sídliště Vltava. Zahrada je součástí vzdělávacího centra Cassiopeia, zaštiťující organizace české části projektu "Children in permaculture - Děti v permakultuře".

Centrum environmentální a globální výchovy Cassiopeia dlouhodobě vytváří a udržuje přírodní zahradu ve svém areálu na sídlišti Vltava v Českých Budějovicích. Součástí zahrady jsou ukázky přírodních biotopů, ekologického pěstování rostlin, herní, prožitkové a vzdělávací prvky. Zahrada slouží k uskutečňování environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty, k ochraně volně žijících živočichů, k relaxaci místních obyvatel a také jako inspirace pro vytváření školních i soukromých přírodních zahrad. Probíhají zde výukové programy pro školní kolektivy, semináře pro pedagogy, příležitostné akce (např. Den dětí), v době naší přítomnosti je zahrada volně přístupná veřejnosti.

Je certifikovaná jako Ukázková přírodní zahrada (www.prirodnizahrada.eu) i jako pozemek s prvky trvalé udržitelnosti (www.permakulturacs.cz).