Těšíkovská Bydlina

Sousedské bydlení v přírodě s využitím místních zdrojů. Pěstování, chov oveček a koní a slepiček. Částečná potravinová soběstačnost. Kurzy a semináře. Rituály. Bubnování. Zpěv.

Základní pilíře Těšíkovské Bydliny: Rodinné bydlení v blízkém sousedství, propojení s přírodou – využití myšlenek typických pro rodové osady a rodová místa. Trvale udržitelný rozvoj, samozásobování, propojení s rostlinami a zvířaty – permakultura.

Lokalita: Jedná se o pozemky v katastru obce Těšíkov o rozloze cca 7 hektarů. Místo je vzdáleno 10 km od města Šternberk a 25 km od Olomouce. Nadmořská výška 500 m.n.m. Pozemky jsou zasazeny do lesa v údolí protékající říčky Trusovky. Stojí tu velká budova upravená pro rodinné bydlení a pořádání seminářů, 2 chaty, 1 stáj. Pěstuje se tu ovoce a zelenina, pasou se tu koně, ovce a kozy.

(z webu www.bydlina.cz)