Satureja

Přírodní zahrada jako místo osvěty EVVO.

Zahrada je na pozemku bývalého produkčního zahradnictví. Slouží k produkci ovoce, zeleniny a bylinek pro širokou rodinu a přátele a k rekreačním účelům.

Zahrada dále slouží jako informační a inspirační centrum s praktickými ukázkami hospodaření s vodou, kompostování, recyklaci, samozásobitelství, zpracování a uskladnění zeleniny, včelaření a chovem hospodářských zvířat (králíků, slepic, indických běžců).

Na zahradě jsou organizovány výukové programy širokou veřejnost a to od předškolních dětí až po seniory. V zahradě jsou pořádány osvětové akce, přednášky, exkurze, terénní cvičení a další osvětové aktivity, které laskavě přibližují praktický způsob hospodaření v domácích podmínkách.