Ovčírna v Hostimi

Na hektarovém pozemku je květnatá louka, zeleninová políčka, jedlý les se starými ovocnými odrůdami.

Na našem hektarovém pozemku se snažíme o co největší druhovou pestrost. Živočichy lákáme na kamenné zídky, napajedla, krmítka, budky a hmyzí domky. Meze necháváme zarůst náletovými dřevinami, ptáci mohou najít úkryt v živých plotech. Náš mladý ovocný sad se skládá ze starých odrůd, které na svých zahradách mívaly naše babičky. Pěstujeme bylinky a využíváme vertikální rozměr zahrady. Zelenině se u nás daří ve smíšených kulturách, často používáme vyvýšené záhony. Půdu mulčujeme a využíváme zelené hnojení. Zaléváme výhradně dešťovou a šedou vodou. Biologický odpad kompostujeme, obsah pilinových toalet slouží jako hnojivo pro sad. Kopírováním přírodních vzorů se snažíme o co největší “bezúdržbovost” naší zahrady.

Po telefonické domluvě Vás u nás v Ovčírně rádi přivítáme a podělíme se s Vámi o naše zkušenosti.