Farma Blahoňov

Vznikající projekt Komunitou podporovaného zemědělství, přírodní stavitelství.

Farma Blahoňov leží 25 km severozápadně od Brna na pokraji malé vesničky se stejným názvem.Byla založena v roce 2013 na principu KPZ, tedy komunitně podporovaného zemědělství. V současné době je pozemek o rozloze cca 20 000 m2 rozdělen na dvě části, část po levé straně příjezdové cesty s mírným náklonem v zadní části k severu je v současnosti používána k produkci zeleniny, a to v rozsahu potřeb zhruba šesti rodin, způsoby pěstování používají tepelně zvýhodněné pozice vyvýšených záhonů a kop včetně používání mulče (z místních zdrojů). To má i ten důvod, že pozemek má pouze podpovrchový zdroj vody, a to vrtanou studnu, tedy je nutné rozumně hospodařit s vodou.Ve snížené části pozemku je však vytvořena nádrž, která by díky jílovému podloží měla jímat jak dešťovou vodu, tak být rezervoárem vody vyčerpané z vrtu.

Pravá část pozemku má poněkud výhodnější polohu – tvoří údolí, respektive kotel orientovaný jižním směrem, tedy maximálně využívá sluneční energii. Zdrojem vody je opět vrt a to o hloubce cca 35 m s relativně velkou vydatností. Pro shromažďování vody včetně deštové je ve spodní části pozemku vytvořen rezervoár opět s jílovým podložím.V současnosti je v horní, severní části budována slaměno hliněná obytná budova s předpokládanou zelenou střechou a s pevnými základy.

Na spodní části pozemku je v současnosti provedena výsadba užitných ovocných keřů ve značné pestrosti (kiwi, vinná réva, aronie, mišpule,muchovník atd.), v malé míře zde probíhají i pokusy se zeleninou a neobvyklými, avšak perspektivními plodinami typu jamu (Dioscorea batatas). Vysazeny jsou i stromy, jak staré odrůdy jabloní, hrušní a třešní, tak i perspektivní plodiny, jako např. jedlé kaštany. Je tu založen větrolam z rychle rostoucích topolů, které by měly sloužit i jako palivový zdroj.

Na hraniční části pozemku je vysázen živý plot z vinné révy, maliníků, muchovníků apod. Předpokládá se však mnohem pestřejší výsadba, chov domácích zvířat a založení včelstev, a také zapojení dalších osob do komunity, protože plocha dovoluje zajistit obživu až tří rodin.