Ekodomov

Občanské sdružení Ekodomov se zabývá osvětou zejména v oblasti třídění a využívání bioodpadů . Provozuje Dětský klub Šárynka inspirovaný konceptem lesních mateřských škol, ležící ve starém ovocném sadu, kde jsou realizovány některé prvky permakultury.

Naším cílem je prosazovat větší využití obnovitelných zdrojů energie a surovin a zavádění udržitených technologií. Nabízíme osvětové a vzdělávací programy pro žáky i učitele škol, farmáře, pracovníky samospráv i širokou veřejnost. Kompostování se týkají výukové programy o kompostování ve školách , soutěžní klání na podporu domácího a komunitního kompostování „ Miss kompost “, školení dobrovolnické služby „ Mistr nulového odpadu “, nebo osvětové materiály o bioodpadech a kompostování. Ekodomov připravil celorepublikovou osvětovou kampaň Kompostuj.cz – Vracíme, co si bereme .

U d ětského klubu Šárynka je starý sad o rozloze 3400 metrů čtverečních se zajímavými prvky (vrbičkové struktury, jedlé keře méně známých druhů, mladé stromky tradičních odrůd ovoce, polykultury bylinek, trvalek a zeleniny, jezírko). V tomto areálu probíhá řada setkání a kurzů, které najdete na webu www.ekodomov.cz.

Na stejné adrese najdete také kurzy metody “Čtverečková zahrádka”, díky které si mohou vypěstovat svoji zeleninu, ovoce nebo bylinky i úplní začátečníci žijící ve městě. Kontakt: Kateřina Hodková, katerina.hodkova@ekodomov.cz, 603 148 524