Duhová zahrada Lovčice

Zahrada prvorepublikového selského domu má mnoho realizovaných a ukázkově fungujících permakulturních prvků.

Pozemek uprostřed vsi obklopuje typický prvorepublikový selský dům, který před 15 lety prodělal rekonstrukci a přeměnu na obytný dům dle tehdejších představ a úrovně informací investora. Nynější majitelé jej koupili před 5 lety a velice zvolna jej přetváří směrem k trvalé udržitelnosti.

Zahrada již krásně žije svým samostatným a vyváženým životem navzdory zřídkavým návštěvám zahradníka (nebo možná právě proto). „Hned, když jsme se nastěhovali, provedli jsme podsadbu stávajícího přestárlého sadu novými stromky starých odrůd a ve svahu udělali svejly.“ Dvůr je přetvořen v okrasnou zahradu plnou jedlých plodů i květů včetně jezírka. Má své stinné i slunné partie, takže využití mikroklimat je téměř učebnicové. V podmáčené části pozemku je vysazen produkční vrbník, který je v místě zpracováván na košíkářské výrobky, ale i na další využití v zahradě. Po obvodu pozemku jsou živé ploty, které slouží nejenom jako větrolamy, ale také k obživě majitelů, nejrůznějších živočichů a zejména jako pastva pro včely.

Během workshopu na hliněné zídky zde vznikal záhon tvaru klíčové dírky kombinovaný se sluneční pastí a jeho funkčnost se již plně osvědčila. Využitím svažitého terénu vznikají vyvýšené záhony nejrůznějších tvarů a typů použitého materiálu, kde vše roste ve smíšených kulturách. Pokus s polykulturou se také osvědčil, i když kořenovou zeleninu ve velké míře sklidili hryzci dříve než my. Vše, co zde vyroste, je zpracováváno, velký úspěch má například šťovíková marmeláda, mišpuláda nebo “dirndlovka” – marmeláda z dřínků.