Čeřínek u Jihlavy

Genofondový sad, vrbová matečnice , kurzy, setkání, práce s místní komunitou.

Domek z 80. let má pozemek o velikosti 1,5 ha, který začala zahradní architektka, ekoporadkyně a jedna z prvních průkopnic permakultury u nás Jana Kotoučková obhospodařovat permakulturním způsobem v roce 1999. Lokalita je otevřená setkáním příznivců permakultury, pořádají se tu praktické workshopy (kosení, práce s kamenem, vrbové stavby, zpracování bylin…), v plánu je výukové středisko. Na pozemku jsou polykultury bylin, zeleniny a trvalek, sad starých ovocných odrůd, vrbová matečnice, kamenné struktury, tůňka, jedlé živé ploty. Vytápění domu je řešeno zcela z místních zdrojů (dřevo). Na pozemku žije řada druhů divokých živočichů. Ve vesnici Cejle probíhá tradiční barterová výměna služeb a domácích produktů a výpěstků.