Biostatek Valeč

Biostatek je multifunkční farma s výrobou jídla a podporou komunity podílníků.

Agroekologická praxe: primární produkce – zpracování – distribuce, víceméně uzavřený faremní cyklus s živočišnou i rostlinnou výrobou. Při hospodaření vycházíme ze zdrojů v okolí, ke kterým máme buďto právní nárok nebo aspoň dohodu se sousedy. Ovocné sady, pastviny, stádo mléčných ovcí, včelín, taky zpracovnu zemědělské produkce, ubytování po maringotkách, letní kuchyň, udírnu a jurtu. Zeleninovou zahradu proměňujeme v trvalejší a se skladbou bylin proti borelioze, migréně, pro imunitu a samozřejmě laskavost a krásu.

Sýry, povidly, jehněčím, medem, voskem, lojem… zásobujeme výlučně podílníky sdružené v KPZ (CSA Valeč ). Sledování bezpečí výroby i bezpečnosti jídla zajišťují podílníci sami dle dohodnutých metod – Participatory Guarantee Systems. Každé jaro pořádáme Příznivecký víkend. S ostatními akcemi jsme skončili, jedna príma komunita podporovatelů stačí.

Králem Biostatku je Vojtěch, má dceru Hedviku a syna Kašpara. Královskou zahradnicí je Jana a Gaia je její dcerou. Spolu s častými hosty vedeme Biostatek zejména environmentálně udržitelně a zejména proto nás podílníci podporují. Tím pádem i přijímají, že při své praxi plníme jen nejnutnější legislativní minimum; že jinak se dohledu státních správních orgánů a jimi akreditovaných partnerů vyhýbáme, co to jen jde. Král také rozhodl, že na Biostatku zruší půdní bloky a nadobro opustí svět zemědělských dotací.

EVVO, WWOOF, Kinovna, Solidarity Corps, EkoCamp Doupov, Povaleč, Sociální podnikání, Sociální zemědělství, … to vše tu také na farmě nebo v jejím bezprostředním okolí máme.

Zpráva hodnotitelek projektu Edity Matouškové a Katky Horáčkové

Biostatek je statkem se statusem ekologického zemědělství, který se nachází v Sudetech na Karlovarsku. Na statku jsou zaměřeni na sadařství, což bylo (a znovu je) v tomto kraji tradiční – ovocné stromy na biostatku jsou převážně sázené původními vlastníky v roce 1928. Sadařství zde propojují se včelařstvím a chovem ovcí a celkově zde uvidíte a pocítíte souznění s permakulturní filosofií vycházející spíše z osvědčených postupů a vlastních zjištění (někdy samozřejmě i chyb), než z příruček a teoretických seminářů.

Brzy se tu chystají spustit v nově vystavěné sýrárně a moštárně produkci ovčích sýrů, moštů a doplňkově produkují i maso, med a sušené dobroty ze sadu. Biostatek se nachází v Doupovských horách, v krajině protkané velkolepými barokními památkami, poblíž vojenského újezdu Hradiště, v krajině tradičních ovocných sadů se starými krajovými odrůdami. Snadno poznáte, že jste se ocitli v Sudetech, památky i staré sady v krajině jsou často zchátralé a dožívající. Celkový ráz krajiny působí smutně a nadějně zároveň.

Jedním z projektů znovuobnovujících původní krajinu je právě biostatek Valeč. Na Valeči již od roku 2008 šetrně a pečlivě obhospodařují starý sad (asi 80 stromů jablek a hrušek) a okolní pastviny a louky (dohromady cca 9 hekarů). Založili neziskovou organizaci Area Viva, která se věnuje ekologické výchově dětí, spolupracují s obcí a se zámkem Valeč, pořádají řadu akcí a seminářů, každoročně např. letní workcamp, letní tábor pro rodiče s dětmi, zářijovou biopárty anebo spoluorganizují valečský letní festival Povaleč.

Jedná se o ukázkový projekt z permakulturními prvky. Například nás, jako hodnotilele místa, zaujala např. nová sýrárna a moštárna, kompost vybudovaný z použitých a do něj zabudované starší nástavky z úlů, vtipně a účelně sestavená letní kuchyň s využitím “odpadů a všeho možného” při její stavbě, nebo sklípek vystavěný z pneumatik.

Celým projektem biostatek Valeč je protkán sociální (anebo chcete-li komunitní) aspekt, tj. provázanost s místními (se zámkem, s obcí, s místní sociální firmou, se sousedy) i otevřenost směrem ven, viz právě probíhající letní tábor pro rodiče s dětmi v době naší návštěvy.