Nechceme GMO na polích ani v jídle? Ještě stále píšeme europoslancům!

Ještě stále je důvod a šance napsat vaše stanovisko k problematice NGT, o které jsme psali v tomto článku, a to našim europoslancům.

Na konci února se o návrhu debatovalo v Evropské komisi, a došlo k pár pozměňovacím návrhům. Shrnuté jsou zatím v této prezentaci od Kláry Hrubé, jak zazněla v rámci Sympozia Živé zemědělství 1. 3. 2024 v Praze. Stále ale není vyhráno.

Výzvu platformy Pollinis, pro naše europoslance, která nasbírala již přes 130.000 podpisů, najdete připravený tady (je ve francouzštině) anebo na stánkách Demeter.net (v angličtině tady).


Níže pak najdete vzor dopisu, který jsme poslali jménem několika spolků a jednotlivců. Neváhejte jej upravit a poslat co nejdříve.
(Děkujeme Kláře Hrubé ze Seminkovny, z.s. a Petru Hrůšovi za přípravu tohoto dopisů a sepsání argumentů pro přílohu)

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,

jsme občané České republiky, jednotlivci, farmáři, zahrádkáři i zástupci iniciativ a neziskového sektoru. Obracíme se na vás ve věci, která je pro nás a pro mnoho dalších občanů a organizací v ČR i v EU velice důležitá. Jedná se o návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o rostlinách získaných některými novými genomickými technikami a potravinách a krmivech z nich vyrobených a o změně nařízení (EU) 2017/625, kterou bude Evropský Parlament projednávat v příštím roce.

Jsme zcela proti tomuto návrhu nařízení, který považujeme za nebezpečný a neodůvodněný. Toto nařízení by umožnilo kompletní deregulaci rostlin vytvořených pomocí nových genomických technik (NGT). Jejich historie je velmi krátká a ani zdaleka neproběhlo dostatečné testování jejich bezpečnosti pro člověka či životní prostředí. Naopak, existuje řada vědeckých výhrad proti těmto rostlinám. Nicméně i s vědomím řady existujících rizik by toto nařízení umožnilo, aby se s velkou částí rostlin získaných pomocí NGT zacházelo jako s konvenčními rostlinami: tj. nebyly by trasovány, nebyly by předmětem kontroly rizik a produkty z nich by nenesly označení, že jde o produkt GMO/NGT. To by mělo katastrofální důsledky pro biologickou rozmanitost, životní prostředí, veřejné zdraví, svobodu volby a transparentnost nejen pro spotřebitele, ale i pro zemědělce. Toto nařízení by také podpořilo monopolizaci a patentování živých organismů ze strany velkých korporací, které by tak dále posílily svoji moc nad naším potravinovým systémem.

Chceme vám připomenout, že návrh tohoto nařízení je věcně v rozporu s dosud platnou zásadou předběžné opatrnosti a legislativou EU o GMO, která byla schválena po dlouhé a demokratické diskusi, a která zaručuje bezpečnost, označování a sledovatelnost GMO.

Toto nařízení je navíc projednáváno velmi narychlo, se zřejmou potřebou jej schválit ještě v tomto volebním období Parlamentu EU a stávající Komise, a to na úkor potřebné veřejné diskuse a hledání potřebného konsensu. Toto nařízení je však natolik závažné, že si zaslouží důkladnou a transparentní debatu, která by zohlednila zájmy a potřeby všech zúčastněných stran a všechny relevantní vědecké důkazy. Jakékoliv ustanovení týkající se NGT rostlin, včetně tohoto, musí respektovat zásadu předběžné opatrnosti a předběžné prevence, která je jedním z právních pilířů evropské legislativy zaměřené na ochranu obyvatelstva před negativními dopady na životní prostředí a lidské zdraví

Proto vás žádáme, abyste jako europoslanec/kyně respektovali vůli občanů a ochránili veřejné zdraví, životní prostředí, biodiverzitu a demokracii v EU, a abyste proto hlasovali proti návrhu nařízení o nových genomických technikách. Tím byste podpořili vůli více než 528 000 občanů Evropské unie, kteří již podepsali petici na webu pollinis.org, která požaduje zachování přísné regulace NGT.

Děkujeme vám za čas, který jste věnoval/a tomuto dopisu, a za vaši pozornost i podporu v této věci. Doufáme, že zvážíte naše argumenty a postoj, které naleznete detailněji rozepsané v příloze tohoto e-mailu.

S pozdravem, …

Více informací najdete tady:

  • příloha dopisu zmiňovaná jako příloha s argumenty a postoji, je ke stažení zde
  • odkaz na petici, od Arche-Noah, kterou jsme podepisovali od listopadu a která má již přes 53.000 podpisů najdete zde https://mitmachen.arche-noah.at/en/raise-our-forks/
  • dopis platformy Pollinis, která nasbírala již přes 130.000 podpisů, připravený pro naše europoslance najdete tady
  • seznam našich europoslanců s kontakty najete níže:
Jméno poslankyně/ceemailfunkce
Michaela Šojdrovámichaela.sojdrova@europarl.europa.euvýbor pro zemědělství a rozvoj venkova
Martin Hlaváčekmartin.hlavacek@europarl.europa.euvýbor pro zemědělství a rozvoj venkova
Ivan Davidivan.david@europarl.europa.euvýbor pro zemědělství a rozvoj venkova, náhradník ve výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Veronika Vrecionováveronika.vrecionova@europarl.europa.euvýbor pro zemědělství a rozvoj venkova
Katarína Roth Neveďalovákatarina.roth@europarl.europa.euvýbor pro zemědělství a rozvoj venkova
Ondřej Knotekondrej.knotek@europarl.europa.euvýbor pro regionální rozvoj a náhradník ve výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Stanislav Polčákstanislav.polcak@europarl.europa.euvýbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Alexandr Vondraalexandr.vondra@europarl.europa.euvýbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Radka Maxováradka.maxova@europarl.europa.eunáhradnice ve výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Kateřina Konečnákaterina.konecna@europarl.europa.eupodvýbor pro veřejné zdraví a náhradnice ve výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Martin Hojsíkmartin.hojsik@europarl.europa.eumístopředseda v evropském parlamentu, člen výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Robert Hajšelrobert.hajsel@ep.europa.eunáhradník ve výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Michal Wiezikmichal.wiezik@europarl.europa.eučlen výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

A až budete hotovi s psaním dopisům do Bruselu a do éteru, koukněte se na filmový dokument, který se věnuje velmi blízké problematice uchovávání semen: