Permakultura CS oceňuje a odměňuje

Abychom vyjádřili svůj vděk a uznání, zavedli jsme v našem spolku čestné členství a cenu Oskeruše. Čím se tato dvě ocenění liší, co znamenají a kdo je už získal?

Čestné členství

Čestné členství jsme začali udělovat v roce 2016, a to na podnět Katky Horáčkové, která má z našeho užšího okruhu Rady spolku asi největší smysl pro „oslavy“, propojování lidí a oceňování toho, co kdo vykonal dobrého.

Na tom, koho budeme jmenovat čestným členem nebo členkou, se dohodne Rada Permakultury CS. Jde o lidi, kteří se zasloužili o rozvoj Permakultury CS a zároveň o šíření permakulturních myšlenek, vydrželi s naším spolkem dlouhodobě spolupracovat a sami svým životem a aktivitami představují určitý permakulturní vzor. Novému čestnému členovi koupíme drobný dárek (jako knížku nebo zahradnické nůžky) a dostane od nás diplom. Ale hlavně si ho všichni hluboce ceníme!

Tenhle titul neudělujeme každoročně, protože ještě nemáme dostatek tak zasloužilých členů a členek 🙂

Zatím ho získaly tyto čestné členky, vesměs patřící k zakladatelkám spolku a prvním průkopnícím permakultury u nás:

Hela Vlašínová (2016)

Mirka Vavriková (2016)

Dana Kellnerová (2018)

Dana Křivánková (2019)

Eva Hauserová (2020)

Jana Kotoučková (2021)

Cena Oskeruše

K názvu tohoto ocenění nás inspiroval americký Oskar, a k jeho udělování zase slovenská permakultuní cena Roh hojnosti. A jelikož oskeruše je dřevina, čerstvý nositel titulu od nás získává poukaz na nákup dřevin v zahradnictví Staré odrůdy v Bojkovicích.

Toto ocenění je určeno pro naše spolupracovníky z jiných oblastí – lidi, kteří odvádějí úžasnou práci v nějakém spřízněném oboru, a díky tomu pomáhají i permakultuře a Permakultuře CS.

Tuto cenu udělujeme každým rokem, k nominacím vyzveme vždy na listopadové konferenci a cenu udělíme v únoru na valném shromáždění.

Nositelé a nositelky ceny Oskeruše:

Markéta Grimová (2018, autorka grafiky našich publikací a propagačních materiálů)

Adéla Hrubá a Tereza Záleská (2019, za práci v mezinárodním projektu Děti v permakultuře)

Lumír Kolíbal (2020, za naši dlouhodobou spolupráci s nakladatelstvím DharmaGaia)

Stanislav Miler (2021, za dlohodobou spolupráci a podporu jménem svým i jménem Akademie soběstačnosti)

Marek Kvapil (2022, za propagaci pěstování, soběstačnosti, permakultury, www.permasemínka.cz)