Zeměsouznění anebo sen o ráji na zemi

Pěčkovice je obec v západních Čechách poblíž Karlových Varů. Tedy spíš byla, po 2. světové válce z ní byli odsunuti němeční obyvatelé a od té doby tam bylo pusto. Až do loňského roku, kdy pozemky koupilo Sociální družstvo Zeměsouznění. Jedná se o iniciativu, která chce v České republice vybudovat ekovesnici. Příkladem a vzorem pro tuto snahu jsou ekovesnice ze Světové sítě ekovesnic GEN (Global Exovillage Network – organizace pro lidi a komunity, kteří a které chtějí žít společně, pečovat o přírodu a vracet jí víc, než kolik si z ní berou). Záměrem je vytvořit obec, kde jsou v rovnováze potřeby přírody, lidí i ekonomická udržitelnost.

Družstvo koupilo v roce 2020 pozemky o rozloze 24 ha, na kterých nebylo z potřebné infrastruktury nic, žádná elektřina, ani pitná voda, žádné obyvatelné budovy kromě dvou polorozpadlých stodol. Pozemky jsou v Karlovarském kraji, zhruba na polovině cesty mezi Bochovem a Toužimí, na obou stranách údolí potoka. Pozůstatky zaniklé vsi jsou tu stále patrné, na mnoha místech najdete rozvaliny zbořených domů a také tu stále ještě rostou ovocné stromy, buď již staré, nebo potomci těch původních.

V současné době kromě Sociálního družstva Zeměsouznění existuje ještě Spolek Zeměsouznění, které sdružuje členy komunity a spravuje pozemky, a společnost Zeměsouznění s.r.o. pro společné podnikání, protože jedním z cílů je i ekonomická udržitelnost ekovesnice.

Žádná nová budova tu zatím nepřibyla, protože nejdřív je třeba zapracovat na koncepci nově vznikající obce. K dispozici jsou historické mapy, které ukazují, kde stály domy, ale ty slouží jen jako informace. Ve spolupráci s místními úřady se řeší např. příjezdová cesta nebo využití pozemků pro stavební účely. V údolí je také biokoridor, který je třeba respektovat nejen pro to, že to vyžaduje zákon, ale i proto, že to je v souladu s hodnotami komunity. V srpnu se na pozemku uskutečnil kurz permakulturního designu, kdy jsme během čtyř dnů navrhli uspořádání pozemku pro společné komunitní aktivity.

Co se skutečně podařilo, to je zahrada. Záměrem spolku je pěstovat zeleninu jak pro obec, tak i na prodej. Díky zkušenému zahradníkovi a aktivním členům spolku se už letos – tedy první sezónu – pěstuje zelenina na více než 1000 m2, kromě toho jsou tu hojně vysazeny dýně, protože to je dobrý způsob, jak využít prázdný prostor mezi dosud malými stromky a keři, které byly vysázeny na jaře.

Místo je to dost větrné, takže výsadba větrolamů z jedlých nebo jinak užitečných stromů a keřů je velmi aktuální. Desítky sazenic byly vysazeny už na jaře, většina z nich byly dary od členů nebo příznivců, další výsadba se připravuje na podzim.

Na pozemku už se dějí první akce jak pro členy (to jsou hlavně pracovní setkání), tak i pro veřejnost, protože Zeměsouznění je otevřené společenství a nové zájemce vítá. Není založeno na žádné duchovní nebo náboženské idei, ale na hodnotách vycházejících z vědomého života jako je soulad s přírodou, respekt k lidem, zdraví, svoboda, zodpovědnost nebo jednoduchost. S respektem a svobodou lidí souvisí i sociokracie, což je soubor nástrojů k fungování skupiny tak, aby každý měl maximální možnost zapojit se a být slyšen. I když každý člověk přichází s těmi nejčistšími úmysly, jsme každý jedinečný, a to je sice výhodné, protože každý přispívá svým specifickým způsobem, ale z rozdílů můžou vznikat i pnutí a konflikty. Proto je důležité nastavovat pravidla fungování skupiny tak, aby si lidé byli rovni a měli stejnou možnost vyjádřit a uplatnit se. A právě sociokracie nabízí potřebné nástroje a metody.

A jaké jsou výzvy do budoucnosti? Zajistit podmínky pro první osadníky, například elektřinu, pitnou vodu a společnou komunitní budovu. V současné době zde žije sedm lidí, další přijíždějí na víkendy a společné akce. Je úžasné vidět, jak takové krásné místo znovu ožívá.