Mezinárodní kurz o jedlé lesní zahradě

Ivana Mertová

Dalším mezinárodním kurzem, který jsme v České republice uspořádali, byl čtyřdenní kurz pokročilého designu „Forest gardens in practice“ (lesní zahrady v praxi) od 7. do 10. září 2017.

Lektor Tomas Remiarz (UK) se tomuto tématu věnuje skoro 20 let a letos na jaře mu vyšla u Permanent Publications kniha, Forest gardens in practice, ve které popisuje příběhy několika projektů jedlého lesa ve Velké Británii a Evropě, tuto knihu také přivezl s sebou na prodej. Kurz se konal ve Spolku Hvozd a sešla se nás skoro dvacítka permakulturních nadšenců z České republiky, Slovenska a Rakouska. Kurz byl připraven jako mezinárodní a probíhal v angličtině.


Zázemí pro kurz jsme měli v sídle Spolku Hvozd, kde byla možnost přenocovat, promítat prezentace, a kde nás také vydatně krmili vegetariánsko-veganskou stravou. V exteriéru pak probíhal zbytek praktického programu.


První den byl věnován pozorování a pochopení souvislostí a vztahů v krajině, a také tomu, jaký je rozdíl mezi lesem a zahradou a jaký je rozdíl (anebo není?) mezi lesní zahradou a jedlým lesem – nejčastěji používanými termíny pro stejný druh pěstování a navrhování pozemku. Prošli jsme rozmanité okolí Merboltic a sledovali, co kde roste, proč a jak se mění vegetace na různých místech. Chápat vztahy je pro návrh jedlého lesa velmi důležité, protože rostliny nepěstujeme izolovaně, ale vytváříme celá rostlinná společenství, která vyžadují co nejméně zásahů od člověka.


Další dny jsme se střídavě věnovali potřebné teorii a praxi venku. Zadání bylo podílet se na návrhu jedlého lesa přímo na pozemku Katky, která nám také odpovídala na všechny otázky, které jsme měli ohledně jejích představ o budoucím využití a údržbě. A že těch otázek bylo. Dívali jsme se na vodní režim vybraného místa, navrhovali malá společenství na konkrétním místě, došlo i na testy půdy.


Kdo chtěl, mohl představit i svůj vlastní projekt nebo nápad na jedlý les, což bylo obzvlášť užitečné, protože to byla možnost získat spoustu nápadů a návrhů od ostatních a uvědomit si věci, které by nás samotné třeba ani nenapadly. Navštívil nás i s napěstovanými jedlými kaštany Kamil Fišer z nedaleké České Lípy (www.jedlyprales.cz).


Kurz byl výborný, Tomas je skvělý lektor a doufám, že tu nebyl naposledy. Bylo moc fajn sejít se jak s přáteli tak i s dalšími lidmi, kterým je sympatická permakultura a kteří se snaží něco pozitivního vytvořit. Moje poděkování patří i Katce Horáčkové, která kurz připravila a Tomase kdysi do ČR poprvé pozvala. Během sobotního večera jsme také navštívili vesnický filmový festival a koncert a potkali tam lidi z místní komunity i návštěvníky této malebné vesničky na kraji Českého středohoří.

– knihu „Forest gardens in practice“ můžete koupit přímo od autora na www.realforestgardens.com

– pro další zajímavé programy sledujte kalendář