Zahrádka u rodinného domu Matouškových

Velká koncentrace různých planých rostlin i starých a místních drůd na malé ploše, názorně je vidět spolupráce s přírodou, která zde má značně volnou ruku.

Zahrada ve Zbirohu v západních Čechách je příkladem toho, jak lze na poměrně malé ploše vytvořit značnou biologickou diverzitu. Poskytuje prostor pro řadu tradičních druhů a odrůd rostlin, které zde rostou v kombinacích s planými druhy, které se na vhodná místa pozemku nastěhovaly samy. Společenstva jednotlivých polykulturních záhonů se liší podle stanovišť, najdeme zde velmi stinná místa, nebo guildy (společenstva) ovocných stromů. Edita Matoušková se také věnuje semenaření v rámci iniciativy Gengel ( www.gengel.cz ).

Do malé zahrady se vešel i chov včel, umístěný tak, aby včely nerušily obyvatele domu a samy nebyly rušeny.