Permazahrada Droždín

Permazahrada a SouSad se nachází v Droždíně u Olomouce. Manželé Kubicovi, kteří jsou tvůrci tohoto projektu, zde v čtvrti novostaveb svépomocí postavili dům v pasivním standardu, kolem kterého od roku 2017 na ploše 1439m2 postupně vzniká permakulturní zahrada s cílem celoročního pěstování a maximalizace výnosu.

Dům, který stojí uprostřed PermaZahrady, je navržen a postaven tak, aby zajišťoval tepelnou i energetickou soběstačnost.

Zahrada překvapí pestrostí prvků i pěstovaných plodin. Nutností je pečlivé plánování výsadeb i každoročních výsevů. Svah na skále přiléhající k domu je ponechán divočině, vejdou se sem úly pro chov včel a v budoucnu jsou v plánu i slepice. Jako odstínění od silnice jsou podél plotu nasázeny ovocné stromky s podsadbou keřů a trvalek. U domu zlepšuje mikroklima na jinak trvale osluněném pozemku malý vodní biotop. Podél terasy jsou záhony s kvetoucími bylinkami, které slouží také jako pastva pro včely. Zajímavostí je zahradní železnice, která se vine celým prostorem kolem domu.

Intenzivní produkční plochu pro pěstování zeleniny tvoří hlubinně zúrodněné vyvýšené záhony. Zahradě rozhodně kralují rajčata. Ania Kubica vyzkoušela přibližně 200 odrůd a stále testuje další. Pěstební sezónu prodlužují fóliové konstrukce vyrobené na míru vyvýšeným záhonům a také fóliovník ve tvaru geodetické kopule, který byl rovněž vyroben svépomocí. Ania Kubica si zeleninu sama semenaří a předpěstovává i vlastní sazenice.

Její aktivity a nadšení zcela přirozeně expandovaly za hranice vlastní zahrady. V rámci iniciativy Jedlá zahrada Olomouc spolupořádá permakulturní kurzy, v Křelovském zahradnickém kroužku si vyměňují znalosti a zkušenosti , organizuje komunitní akce, swapy i pravidelná setkávání na permakafi. Vyvrcholením těchto aktivit bylo založení SouSadu. Komunitního sadu, který na městském pozemku na dohled od vlastní zahrady obhospodařují společně se svými sousedy. Pozemek o velikosti 3000 m2 mají zatím v bezplatném pronájmu na 10 let a díky dotaci od nadace Via zde v rámci komunitní akce bylo vysázeno 240 stromů a spousta keřů.

Důležitým aspektem v PermaZahradě v Droždíně je neustálé pozorování, vyhodnocování a následné úpravy celkového designu i jednotlivých technik obhospodařování prostoru či pěstování plodin (např. doplnění o stromy, které zajistí větší přistínění záhonů, orientace záhonů ve směru V–Z a výsadba rajčat tak, aby si vzájemně zastínily kořeny). Přijímají zde dobrovolníky i brigádníky na pomoc při dalším rozvíjení pozemku a majitelka projektu je ochotná poskytnout konzultaci i návrh designu.

Představení permakulturního projektu zde: PERMAZAHRADA DROŽDÍN – představení na Permakulturní konferenci 2023 ODOLNOST (youtube.com)