Nezávislý dům

Ukázka fungujícího ostrovního systému - domu nezávislého na inženýrských sítích.

Dům má vlastní zásobování vodou a elektřinou, je vytápěn dřevem z okolního lesa. Postupně je budována permakulturní samozásobitelská zahrada.

Manželé Karel a Marie zakoupili hájenku na lesní mýtině poblíž Spáleného Poříčí na Plzeňsku před čtyřmi lety. Realizovali zde řadu zajímavých technických řešení: především ostrovní elektrárnu, skládající se z fotovoltaických panelů, akumulátorů a měniče stejnosměrného napětí na střídavé. Elektřiny je v létě nadbytek, v domácnosti se uplatní například elektrická plotýnka nebo topinkovač, zatímco v zimním období je ji potřeba používat uvážlivě.

Dům má sice studnu, ale aby byl dostatek užitkové vody například na zalévání a praní, je třeba zachycovat dešťovou vodu ze střechy. To se děje propracovaným systémem IBC kontejnerů – vodu lze přečerpávat podle potřeby z jednoho do druhého nebo do domu, každý kontejner může fungovat nezávisle. Navíc je na pozemku zachycována povrchová voda soustavou příkopů a tůněk.

Dům se vytápí dřevem, které zároveň i ohřívá teplou vodu. V letním období je voda ohřívána elektřinou z FV elektrárny.

Zahrada kolem domu je využívána k intenzivnímu pětstování zeleniny na zvýšených záhonech, některé partie jsou věnovány bylinám (bylinkový vrch), místním lesním rostlinám (vřesoviště), nebo tradičním květinám z babičkovských zahrádek (předzahrádka). Po obvodě pozemku jsou postupně vysazovány keře s drobným ovocem a různé domácí druhy dřevin. V plánu je rozšíření pozemku o sousední partii, kde je zatím louka a vzniknou zde políčka, jedlý les, chov slepic a větší tůňka. Na designu zahrady spolupracuje designérka Alena Gajdušková (viz pozemskazahrada.webnode.cz). Zahradu doplňuje skleník, výrazná je zde obytná funkce – ve dvou otevřených přístřešcích je umístěn jídelní kout a letní pracovna.

Realizátoři tohoto projektu mohou poradit nejen s technickým řešením různých stránek ostrovního domu, ale také se podělí o zkušenosti s přechodem z typického městského života k životu na lesní samotě.

Psát můžete na oba emaily majitelů: karel@nezavislydum.cz, marie@nezavislydum.cz