Na červeném kopci

Pozemek o rozloze přes šest tisíc metrů čtverečních se pozvolna proměňuje z pole v jedlý les s velkým jílovým jezírkem, chovem ovcí a drůbeže a s pěstováním zeleniny a bylin. Naleznete tu promyšlený design a mnoho prvků jako svejly, společenstva rostlin, živé ploty, zvýšené záhony a další.

Naďa Seifertová vyrůstala ve vesnici Valdov u Nové Paky, dlouhá léta žila v Austrálii a nyní realizuje na pozemku, který patřil její rodině, permakulturní design podle receptů Billa Mollisona a dalších průkopníků permakultury. Status pozemku byl změněn z pole na sad a zatím na něm stojí obytná maringotka, slepičí traktor, přístřešek pro ovce, sluneční past z gabionů naplněných kameny z místních zdrojů a z recyklovaných oken, dále tu byly realizovány prvky k zadržování vody – jezírko, strouha a svejly – a byla tu vysázena základní kostra jedlého lesa z ovocných dřevin i z druhů vhodných pro kopicování. Přitom jsou hlavně na hranicích pozemku vítány a ponechávány i náletové dřeviny z okolí. Na zvýšených záhonech už roste zelenina. Majitelka projektu tráví část každého roku v zahraničí, takže projekt může být inspirací pro ty, kdo nemohou na svém pozemku kontinuálně pracovat, a přesto chtějí postupně realizovat permakulturu.