Farma uchované semínko

Farma s prvky permakultury, agrolesnictví a tradičního hospodaření funguje již od roku 1993 na 40 ha pozemků a je v péči komunity Dvanáct kmenů.

Permakultura pro nás znamená permanentní neboli trvalé lidske vztahy vedoucí k trvale udržitelnému, věčnému životu.

Žijeme a p racujeme společně a dělíme se o plody své práce. Chováme dojné ovce, kozy a krávy . Naši koně nám věrně pomáhají při práci na poli, lukách a v lese. Obhospodařujeme 5 ha vysokokmenných sadů, 10 ha pastvin a luk, 25 ha orné půdy, 2 rybníky, lužní lesíky… Udržujeme rozsáhlý genofond odrůd ovoce. Dvacetiletý ovocný les nám poskytuje množství netradičního vitaminového ovoce, bobulovin a léčivých bylin. V experimentální vinici (490 m. n. m.!) koncem léta uzrává přes 30 odrůd stolní a moštové révy. Pracujeme na selekci a rozmnožovaní pravokořenného ovce pro tvrdé podmínky zejména broskví, meruněk, ořešáků, mandlí a jedlých kaštanů. Výhledově plánujeme ovocnou školku. Pěstujeme zeleninu a uchováváme mnoho vlastních semen. Zajímá nás pěstování odolných odrůd kukuřice, kterou zpracováváme tradiční recepturou. Pleteme košíky, pečeme kváskový chléb, děláme sýry, moštujeme a jezdíme prodávat své produkty na trh.

Práce je velkou součástí našeho života. Ale to hlavní pro nás je učit se žít jako skuteční přátelé, bratři a sestry. Každý den ráno a večer se všichni setkáváme, abychom slovem, tancem a zpěvem oslavovali svého Stvořitele. Své hosty zveme, aby sdíleli život naší velké rodiny při práci, jídle i oslavách. Trvale udržitelný život totiž začíná přátelstvím.

Návštěvy, i dlouhodobé, jsou velmi vítány!