Bohumila zahrada

Na okraji městské části Praha-Kolovraty vznikla v roce 2015 přírodní komunitní zahrada o ploše asi 2000 metrů čtverečních, v níž má kromě zahradníků své zázemí i Lesní klub sOOvička a myslivecký spolek.

Bohumila zahrada je od začátku budována na principech permakultury s následným zavedením sociokracie. Pečují o ni především zájemci o společné pěstování (komunitní zahradníci), příležitostně další maminky s dětmi z řad veřejnosti, které se zde pravidelně schází, a také rodiče dětí z Lesního kubu sOOvička při školkových brigádách. Je to výborný příklad iniciativy, která vznikla „zezdola“, na základě spolupráce místních lidí.

Bohumila zahrada může sloužit jako velký zdroj inspirace především lidem, kteří by se chtěli pokusit o vytvoření něčeho podobného – tedy komunitní zahrady s dětským klubem, které propojují a stmelují místní komunitu. Na dlouhodobě pronajatém pozemku vyrostla jurta s přístřeškem, pískoviště, separační kompostovací záchody se zelenou střechou, je tu k dispozici studna, kompost, a na velké rozloze záhonky s polykulturami zeleniny a bylinek. Okrouhlý výkop čeká na budoucí jezírko. Celé zázemí může o víkendech či během letních prázdnin sloužit i pro další akce typu workshopů, kurzů, letních táborů apod.

Mezi další specifika projektu patří to, že zahradníci sdílí celou zahradu (nemá každý vyhrazen svůj záhon) a odměňuje se sklizní dle vlastního uvážení s ohledem na ostatní. Dospělí i děti se tak učí pečovat o zahradu jako celek. Pro efektivnější fungování jsou zavedené tzv. “patronáty”, kdy každý zkušený člen je patronem nějakého konkrétního prvku (kompost, studna, semínkovna, knihovnička aj.).

Členství v komunitní zahradě není zpoplatněno, ale je možné dobrovolně přispívat na transparentní účet. Projekt je také podporován dotacemi MČ Praha-Kolovraty.

Součástí Bohumila zahrady je i Předzahrádka s bosonohou stezkou, která je přístupná veřejnosti. Předzahrádka je koncipována pro potěchu základních pěti lidských smyslů: zrak (barevné květinové záhony), čich (bylinkové záhony), chuť (keře s jedlými plody), sluch (dendrofon) a hmat (bosonohá stezka).

Neméně zajímavá je rozsáhlá síť vycházkových okruhů, které v okolí zřídila obec; mezi poli tu byly obnoveny meze s pěšinami, osázené nejrůznějšími dřevinami od bříz, lip a javorů až po tradiční a neobvyklé bobuloviny, místy tu vyrůstají pásy mladého jehličnatého lesa. Stezky vás zavedou k různým místním zajímavostem a herním prvkům pro děti. Můžete tu načerpat inspiraci, jak vytvořit v poměrně jednotvárné zemědělské krajině oázy přírodní diverzity, lákající k procházkám.