Biostatek Valeč

Kontaktní údaje

 • adresa: Kašpara z Valče 185, 364 55 Valeč
 • kontaktní osoba: Mgr. Vojtěch Veselý
 • telefon: +420.775272678
 • e-mail: vojtech@biostatek.cz
 • web: http://www.biostatek.cz
 • typ: projekt s permakulturními prvky
 • gps: 50.1749239N, 13.2538297E (odkaz na mapy.cz)

O projektu

Malá farma na úpatí Doupovských hor, extenzivní ovocné sady, chov ovcí a včel, vzdělávací a zážitková setkání, sociální projekty.

Biostatek je multifunkční farma. Jednak vyrábíme produkty denní potřeby, zejména potraviny a potravinové doplňky, druhak se staráme o ráz krajiny. Vedle toho co nevidět začneme ubytovávat a nabízet jednoduché gastro. Máme rostlinnou i živočišnou výrobu, včely, jsme ekologičtí a permakulturní. Samé divers, vari a multi. A ještě něco k tomu: mimo komerčně zaměřené a primárně produkční činnosti provozujeme aktivity shrnutelné pod termín "sociální zemědělství". Zemědělský podnik pak slouží jako kulisa nebo učební pomůcka pro nekomerčně zaměřené aktivity. Je žádoucí, aby se klientům věnoval profesně odborný subjekt, nikoli pouze farmář.

Biostatek se stává prostředím pro programy environmentální osvěty. Nezisková společnost AREA viva formálně zastřešuje zážitkově pedagogické programy pro děti ze základních, praktických a středních škol, dětských domovů a pro rodiny s dětmi. Organizace letního tábora, workcampu nebo mezinárodní výměny jsou pod hlavičku sociálního zemědělství snadno zařaditelné.

Zpráva hodnotitelek projektu Edity Matouškové a Katky Horáčkové

Biostatek je statkem se statusem ekologického zemědělství, který se nachází v Sudetech na Karlovarsku. Na statku jsou zaměřeni na sadařství, což bylo (a znovu je) v tomto kraji tradiční - ovocné stromy na biostatku jsou převážně sázené původními vlastníky v roce 1928. Sadařství zde propojují se včelařstvím a chovem ovcí a celkově zde uvidíte a pocítíte souznění s permakulturní filosofií vycházející spíše z osvědčených postupů a vlastních zjištění (někdy samozřejmě i chyb), než z příruček a teoretických seminářů.

Brzy se tu chystají spustit v nově vystavěné sýrárně a moštárně produkci ovčích sýrů, moštů a doplňkově produkují i maso, med a sušené dobroty ze sadu. Biostatek se nachází v Doupovských horách, v krajině protkané velkolepými barokními památkami, poblíž vojenského újezdu Hradiště, v krajině tradičních ovocných sadů se starými krajovými odrůdami. Snadno poznáte, že jste se ocitli v Sudetech, památky i staré sady v krajině jsou často zchátralé a dožívající. Celkový ráz krajiny působí smutně a nadějně zároveň.

Jedním z projektů znovuobnovujících původní krajinu je právě biostatek Valeč. Na Valeči již od roku 2008 šetrně a pečlivě obhospodařují starý sad (asi 80 stromů jablek a hrušek) a okolní pastviny a louky (dohromady cca 9 hekarů). Založili neziskovou organizaci Area Viva, která se věnuje ekologické výchově dětí, spolupracují s obcí a se zámkem Valeč, pořádají řadu akcí a seminářů, každoročně např. letní workcamp, letní tábor pro rodiče s dětmi, zářijovou biopárty anebo spoluorganizují valečský letní festival Povaleč.

Jedná se o ukázkový projekt z permakulturními prvky. Například nás, jako hodnotilele místa, zaujala např. nová sýrárna a moštárna, kompost vybudovaný z použitých a do něj zabudované starší nástavky z úlů, vtipně a účelně sestavená letní kuchyň s využitím "odpadů a všeho možného" při její stavbě, nebo sklípek vystavěný z pneumatik.

Celým projektem biostatek Valeč je protkán sociální (anebo chcete-li komunitní) aspekt, tj. provázanost s místními (se zámkem, s obcí, s místní sociální firmou, se sousedy) i otevřenost směrem ven, viz právě probíhající letní tábor pro rodiče s dětmi v době naší návštěvy.

Síť PK projektů ČR

Hledáte inspiraci a chcete se na vlastní oči přesvědčit, že permakultura dává smysl, lze ji uplatnit v praxi na každý typ pozemku či činnosti? Naše síť 50 permakulturních projektů, rozesetých po celé České republice, vám nabízí možnost seznámit se již s jejich realizacemi a poučit se z nich. Na mapě naleznete nejen zahrady, ale komplexní řešení pozemků, sídel, nakládání s energiemi i lidských společenství. Najdete zde rodinné usedlosti, nezávislé ostrovní systémy, farmy, komunity, výuková centra, lesní školky, projekty sociálního zemědělství a různé kombinace toho všeho, někdy čerpající spíše z tradic, jindy zcela novátorské, ale spolupracující a prolínající se s přírodou. Zájemci si mohou s majiteli projektů domluvit individuální návštěvy a načerpat inspiraci pro vlastní řešení.

Projekty rozdělujeme do dvou kategorií.

Naše ukázkové permakulturní projekty jsou vyzrálé a komplexní, propojující různé stránky hospodaření na pozemcích a životního stylu. Druhou kategorií jsou Projekty s permakulturními prvky, mající za sebou teprve první roky existence, nebo se zaměřují jen na některou oblast aplikace permakultury.

Víte o nějakém projektu, který by si zasloužil zařazení do naší sítě? Pište na: projekty@permakulturacs.cz.

Máte zájem o zařazení svého projektu? Přečtěte si informaci pro zájemce a prohlédněte si podrobný dotazník, používaný při vyhodnocování. Obojí je ke stažení níže. Pokud váš projekt vyhovuje kritériím, napište nám na projekty@permakulturacs.cz.

Ke stažení: Dotazník pro realizátory projektů , Informace pro zájemce

Legenda mapy: Ukázkový permakulturní projekt / Projekt s permakulturními prvky / Aktuálně prohlížený projekt

Ovládání mapy: zobrazit celou republiku přepnout shluky posunout překrývající se značky jmenný seznam projektů

Co je permakultura

Permakultura je…

 • Zdravý selský rozum a cit aplikovaný v praxi
 • Systém designu založený na ekologických principech
 • Umění vytvářet navzájem prospěšné vztahy
 • Vytváření trvale udržitelných systémů na základě spolupráce s přírodou.

Permakultura je založena na pozorování a využívání přírodních koloběhů, vazeb a vztahů k designování všeho, co potřebujeme k životu: účinné a zdravé produkce potravin, bydlení, systémů poskytujících energii i samotných lidských komunit. Cílem je vyšší kvalita života, který by byl provázaný s prostředím a šetrný vůči přírodě. Permakultura využívá starobylé tradiční postupy, stejně jako moderní technologie a poznatky současné vědy. Více

Licence

Obsah tohoto webu podléhá Creative commons licenci ve variantě by-nc-nd v4.0.

To znamená, že budeme rádi, pokud budete obsah šířit dál. Nesmíte jej však použít ke komerčním účelům, nesmíte do něj zasahovat a musíte vždy uvést jako autora organizaci Permakultura (CS) a připojit poučení o by-nc-nd v4.0 licenci.

Více o licencích Creative commons najdete na českém webu Creative commons Česká republika.

Permakultura (CS), z. s.

Náš spolek má dlouhou tradici (založen 1996) a je součástí širokého mezinárodního permakulturního hnutí. Pořádáme mezinárodně uznávané kurzy permakulturního designu (PDC – Permaculture Design Certificate) a další specializované kurzy, viz akademiepermakultury.cz. Naším hlavním cílem je sdílení zkušeností a šíření informací o permakultuře ve středoevropských podmínkách. Více

Kontakty

Podpořili nás