Silezika Supíkovice

Kontaktní údaje

 • adresa: Silezika o.s., Supíkovice 2, okr. Jeseník
 • kontaktní osoba: Juraj Grňa
 • telefon: +420.608725380
 • e-mail: silezika@gmail.com
 • web: http://www.silezika.org
 • typ: permakulturní projekt
 • gps: 50.3009253N, 17.2603286E (odkaz na mapy.cz)

O projektu

Neziskovka působí v oblasti s jednou z nejvyšších nezaměstnaností v republice. Primární náplní organizace je ochrana přírody a krajiny. Při zakládání a údržbě biotopů (tůně, sady, liniové společenství, remízky) se snažíme uplatnit místní dlouhodobě nezaměstnané.

Disponujeme rozlehlým domem s hektarovým pozemkem, který má sloužit lidem v bytové nouzi. Výměnou za střechu nad hlavou tito pracují na rekonstrukci obydlí či na přilehlých pozemcích. Při rozvržení pozemku je znatelná snaha o nízké energetické náklady na jeho údržbu a provoz a o využití místních materiálů (zejména mramor a dřevo). Značný důraz je kladen na vytváření vhodných podmínek pro divoké formy života. Kromě hlavní činnosti provozujeme i vedlejší činnost ekonomickou (pomocné lesnické práce, údržba koryt místních toků, odborné psychologické služby). Dlouhodobým cílem organizace je obnova místních socio-ekonomických vazeb, která je ale ve stávajících společenských podmínkách velmi obtížná (viz začínající skupina LETS na Jesenicku). Výhledově pořizujeme zemědělskou půdu potřebnou k pěstování potravin v reálném měřítku.

Síť PK projektů ČR

Hledáte inspiraci a chcete se na vlastní oči přesvědčit, že permakultura dává smysl, lze ji uplatnit v praxi na každý typ pozemku či činnosti? Naše síť 35 permakulturních projektů, rozesetých po celé České republice, vám nabízí možnost seznámit se již s jejich realizacemi a poučit se z nich. Na mapě naleznete nejen zahrady, ale komplexní řešení pozemků, sídel, nakládání s energiemi i lidských společenství. Najdete zde rodinné usedlosti, nezávislé ostrovní systémy, farmy, komunity, výuková centra, lesní školky, projekty sociálního zemědělství a různé kombinace toho všeho, někdy čerpající spíše z tradic, jindy zcela novátorské, ale spolupracující a prolínající se s přírodou. Zájemci si mohou s majiteli projektů domluvit individuální návštěvy a načerpat inspiraci pro vlastní řešení.

Projekty rozdělujeme do dvou kategorií.

Naše ukázkové permakulturní projekty jsou vyzrálé a komplexní, propojující různé stránky hospodaření na pozemcích a životního stylu. Druhou kategorií jsou Projekty s permakulturními prvky, mající za sebou teprve první roky existence, nebo se zaměřují jen na některou oblast aplikace permakultury.

Víte o nějakém projektu, který by si zasloužil zařazení do naší sítě? Pište na: projekty@permakulturacs.cz.

Máte zájem o zařazení svého projektu? Přečtěte si informaci pro zájemce a prohlédněte si podrobný dotazník, používaný při vyhodnocování. Obojí je ke stažení níže. Pokud váš projekt vyhovuje kritériím, napište nám na projekty@permakulturacs.cz.

Ke stažení: Dotazník pro realizátory projektů , Informace pro zájemce

Legenda mapy: Ukázkový permakulturní projekt / Projekt s permakulturními prvky / Aktuálně prohlížený projekt

Ovládání mapy: zobrazit celou republiku přepnout shluky posunout překrývající se značky jmenný seznam projektů

Co je permakultura

Permakultura je…

 • Zdravý selský rozum a cit aplikovaný v praxi
 • Systém designu založený na ekologických principech
 • Umění vytvářet navzájem prospěšné vztahy
 • Vytváření trvale udržitelných systémů na základě spolupráce s přírodou.

Permakultura je založena na pozorování a využívání přírodních koloběhů, vazeb a vztahů k designování všeho, co potřebujeme k životu: účinné a zdravé produkce potravin, bydlení, systémů poskytujících energii i samotných lidských komunit. Cílem je vyšší kvalita života, který by byl provázaný s prostředím a šetrný vůči přírodě. Permakultura využívá starobylé tradiční postupy, stejně jako moderní technologie a poznatky současné vědy. Více

Licence

Obsah tohoto webu podléhá Creative commons licenci ve variantě by-nc-nd v4.0.

To znamená, že budeme rádi, pokud budete obsah šířit dál. Nesmíte jej však použít ke komerčním účelům, nesmíte do něj zasahovat a musíte vždy uvést jako autora organizaci Permakultura (CS) a připojit poučení o by-nc-nd v4.0 licenci.

Více o licencích Creative commons najdete na českém webu Creative commons Česká republika.

Permakultura (CS), z. s.

Náš spolek má dlouhou tradici (založen 1996) a je součástí širokého mezinárodního permakulturního hnutí. Pořádáme mezinárodně uznávané kurzy permakulturního designu (PDC – Permaculture Design Certificate) a další specializované kurzy, viz akademiepermakultury.cz. Naším hlavním cílem je sdílení zkušeností a šíření informací o permakultuře ve středoevropských podmínkách. Více

Kontakty

Podpořili nás