Mezinárodní PDC – Úplný kurz permakulturního designu 2015

Od 1. – 16. srpna 2015 jsme na Sluňákově pořádali první mezinárodní Permaculture Design Course * v ČR a zde si můžete přečíst, jak se nám líbilo a dařilo.

20 účastníků kurzu se sjelo z různých částí Evropy – Česko, Slovensko, Maďarsko, Německo, Holandsko, Velká Británie, Španělsko a Jaqueline přiletěla z Honk Kongu. Lektor Tomas Remiarz přijel z komunity a co-housingu Wheatstone v Anglii, kde mezi učením kurzů, konzultacemi a psaním knih a článků také renovuje se skupinou přátel viktoriánskou vilu s přiléhajícím pozemkem asi 4 hektarů lesa a zahrad. Tým lektorů sestával ještě ze 4 pozvaných českých a slovenských lektorů, kteří si mohli nejen užít úžasnou atmosféru místa a kurzu, ale také vyzkoušet trochu jiný styl vyučování, než na jaký jsme zvyklí.

Sešli jsme se na Sluňákově, což je Centrum ekologických aktivit a zároveň Domem přírody Litovelského pomoraví a bránou do místní CHKO Litovelské pomoraví. Dům byl postaven podle ekologických principů jako nízkoenergetický, a tak nás všude vítalo dřevo, sklo a hlína, občas beton. Učebny i pokoje prostorné a světlé, na dveřích pokojů jsme každý měli namaloveného nějakého vodního tvora – obyvatele lužních lesů, které jsou doslova za rohem. Venku je 15 hektarů přiléhajícího areálu, který byl nejdříve nechán samovolnému vývoji (sukcesi) ze zamokřeného pole v les a louky a většina vegetace je tak přirozeně náletová. Postupně byl vytvarován promyšlený systém kanálů a jezírek a v roce 2014 byl pak areál „osazen” také uměleckými objekty, které spojují člověka s přírodou přes umění a zajímavé tvary. Mezi nimi jsou Slunečná hora, Lesní chrám, Kouzelný les anebo Rajská zahrada, která však vypadá jako Noemova Archa, a v ní jsme měli i závěrečné slavnostní předání certifikátů. Nedá se dost dobře popsat, jak tohle spojení umění a přírody s člověkem funguje a ladí – musíte zkrátka vidět naživo, takže neváhejte zajet k Olomouci do Horky nad Moravou – Sluňákov je otevřen celoročně :-). www.slunakov.cz

Všichni, kdo pracují nebo dobrovolničí na Sluňákově se postarali o naše vzorové zázemí a vyšli vstříc našim přáním před i během kurzu. Nejúžasnější ovšem byla kuchyně a paní kuchařka, která pro nás vykouzlila jídelníček vegetariánský a veganský, a navíc jsme si vystačili 14 dnů bez banánů ! Hanácko je úrodný kraj a to se vyznačuje nemalými porcemi, a i když jsme někteří měli předcevzetí si nepřidat, občas to nebylo dost dobře možné. V okolních vesničkách jsme navštívili malé domácí pivovary, a rádi jsme si půjčili kola, někteří začali ráno běhat 🙂

Počasí v srpnu bylo velmi horké a suché a tak jsme uvítali různá zákoutí v areálu, i blízké lužní lesy a rybníky. Součástí intenzivního programu byla i kažodenní hodina pozorování v přírodě, kdy jsme každý/á uvítali chvilku pro sebe a odnášeli si své osobní objevy. Potkali jsme se s ondatrami, lednáčky a užovkami, spoustou žab a malého i velkého hmyzu, … jen bobr ve svém bobřím hradu zůstal věrný své plachosti a vycházel opravdu v těch dobách, kdy my jsme už spali. Mohli jsme jen vidět stopy po jeho stavební aktivitě.

PDC není zcela praktickým kurzem, kdy bychom sázeli stromy a stavěli domy. Učíme se na něm, jak si všímat, sbírat informace a jak s nimi pracovat při navrhování permakulturních systémů. Tou praktickou částí kurzu jsou však konkrétní cvičení a práce ve skupině, a také výlety a exkurze. Naučili jsme se jak testovat půdu, jak měřit vrstevnice v krajině, o množení rostlin a semenaření, měli jsme tu možnost podívat se na Těšíkovskou bydlinu – jeden s ukázkových permakulturních projektů z naší Mapy. Volný den v polovině kurzu mnozí strávili u vody anebo návštěvou blízké Olomouce, s jejími kašnami a kavárnami :-). Večery byly určeny pro sdílení účastníků a jejich zkušeností z celého světa (mnozí z nás jsou woofeři) a zajímavých projektů anebo tématických filmů. Také jsme vyměňovali semínka, která jsme přivezli a sdíleli zkušenosti o pěstování.

Mezinárodní kurz permakulturního designu byl prvním takovým kurzem v angličtině v ČR, a již teď plánujeme podobné aktivity na příští roky. Na léto 2016 připravujeme PDC s Tomasem a ve spolupráci s KOKOZou. Jeho zaměření bude na komunitní zahrady a pěstování ve městech. Sledujte náš web a dozvíte se podrobnosti. Těšíme se naviděnou.

  • ) Permaculture Design Course = Úplný kurz permakulturního designu

Úplný kurz permakulturního designu je kurz se stálým obsahem, který je uznávaný po celém světě. Říká se mu 72 hodin permakultury a pořádá se buď v jednom kuse (tj 14 dnů) anebo je rozdělen na jednotlivé bloky do kapitol a víkendů, což mnohdy lépe vyhovuje účastníkům a jejich časovému nasazení. Přesný obsah kurzu je však vždycky aktuálně upravován pro potřeby účastníků, aby lépe chápali a také si odnesli maximum z možného.

Kurz má několik částí – kapitol – které se týkají obecných principů v přírodě a krajině, využití vody a dalších živlů a energií, a také má část projektovou, kdy se účastníci rozdělí do několika skupin a pracují na konkrétním návrhu (designu) se všemi vědomostmi a nástroji, které se naučili v prvním týdnu. Tento svůj „projektový design” pak prezentují a na závěr kurzu dostanou certifikát o absolvování kurzu PDC. Dvoutýdenní nálož permakultury může hlouběji zapadnout tam, kam má, a mezinárodní kurz má také tu výhodu, že se dozvíme mnohé o permakulturním dění v okolních státech a ve světě. V neposlední řadě se hodně dozvíme o diverzitě v lidském společenství.