Vstříc k harmonii: Komunitní centrum DinDii v Thajsku

Permakulturní projekty vznikají po celém světě, to víme, a tady je jedno aktuální zpravodajství z Asie. Do Thajska míří mnoho turistů každým rokem a je fajn se občas zamyslet na svojí vlastní stopou v cestování. Jedním ze způsobu je třeba to, že z našeho zajištěného klidného domova v severní části polokoule pomáháme na dálku těm méně šťastným.

S Petrem Němečkem se známe od doby, kdy před pár lety vznikaly české titulky k několika dokumentárním filmům od Happen Films a najdete je na našem YouTube kanále. V současné době je Petr lehce aktivní kolem komunitního centra Silo Jihlava, které také doporučujeme sledovat!

A tady je Petrův vzkaz všem, kdo by chtěli a mohli podpořit projekt v Thajsku

S velkým nadšením s vámi sdílím projekt vznikajícího komunitního centra pro děti, které se nachází v Thajsku na hranici regionů PakChong a MuakLek. Název DinDii v thajštině znamená dobrá/zdravá půda, což pro nás symbolizuje zdravý život v harmonii s naším prostředím.

Na úvod krátce k příběhu projektu. Jmenuji se Petr a několik let jsem cestoval a žil na různých permakulturních projektech/komunitách. Velkou část jsem strávil i v Thajsku a tam se potkal s paní Lenou, která v místě koupila pozemek s vizí věnovat pozemek k účelu, který respektuje principy Permakultury a bude pomáhat lidem. I přestože jsem tehdy necítil dostatečnou sílu převzít tento projekt, uvnitř jsem však věděl, že mě cesta tímto směrem naplňuje. To byl tuším rok 2017.

Mezitím jsem navštívil několik dalších komunit a projektů. Z těch v Thajsku na mě nejvíce zapůsobilo vzdělávací centrum Sahainan. O projektu v provincii Nan jsem slyšel od několika lidí, ale nevěnoval jsem tomu velkou pozornost, dokud se ke mně nedostalo video o projektu. Po jeho zhlédnutí jsem si byl jistý, že toto je přesně místo pro mou další zkušenost.

Poté, co jsem nasbíral zkušenosti také v Severní a Střední Americe a po návratu do Čech, jsem se usídlil na Vysočině a se svou partnerkou jsme započali společný největší životní projekt – naše dcera.

Stále jsme však zůstávali s Lenou v kontaktu a tvořili vizi místa, které se nakonec dostalo do podoby centra DinDii. Naše filozofie života, respektu k sobě samým a k životu ve všech jeho podobách, a umění žít v harmonii s přírodou, jsou základem centra DinDii společně s permakulturními principy a etikou. Věřím, a vlastně i žiji to, že život v přímém kontaktu s přírodou je bohatší a snazší, kdy vše probíhá přirozeně a není třeba nic měnit.

Centrum bude sloužit zejména místním dětem a rodinám, včetně těch, které uprchly z Myanmaru a nyní žijí v regionu. Plánujeme zapojit dobrovolníky, kteří již projevují zájem a také možnost potkání se různých kultur. V budoucnu se chceme zaměřit také na domácí vzdělávání. Nejen v Thajsku jsou již projekty, kde místní děti byli součástí domácího vzdělávání a poté úspešně absolovali vysokou školu třeba I v Evropě.

Budeme otevření i veřejnosti prostřednictvím kurzů a seminářů a plánujeme také nabízet část své produkce na místním trhu. Vše však postupně, a v tomto případě bych zmínil dva principy permakultury “Pozoruj a jednej” a “Využívej malá a pomalá řešení”, protože v rámci tvorby nelze upřednostňovat či ignorovat ostatní. Vize a směr tedy máme, a vše se stejně bude tvořit v souladu s prostředím. Vše má svůj rytmus.

Náš další krok v projektu, a v tento moment pro nás zásadní, je zajistit dostatek finančních prostředků na přípravu prostoru pro první děti. Proto hledáme partnery, kteří nám pomohou spolufinancovat provoz a základní investice v prvních 12ti-18ti měsících (optimální částka je v rozmezí 210-300tis. Kč – horní hranici nemáme).

Pokud vás náš projekt oslovuje a máte zájem se podílet na tvorbě tohoto inspirativního místa pro budoucí generace, ozvěte se mi. Více informací o projektu najdete na našem webu.

Děkuji, že jste dočetli až sem a těším se na možnou společnou cestu.

S láskou, za DinDii Petr