Vodní audit domácnosti

Změřte si, kolik vody spotřebováváte a na co. Výsledek vás možná překvapí a zcela jistě to bude užitečné, protože tak odhalíte způsoby, kde můžete vodou šetřit.

Letos v létě (v suchém roce) jsem byla pyšná na svou předzahrádku. Výsadby se zapojily a suchu odolné rostliny v pohodě přežily bez zálivky do prvního podzimního deště. Zahrada za domem, kde pěstuji kromě spousty květin i zeleninu, však na tom byla podstatně hůře. Bylo potřeba zalévat, ale protože nám dešťovka brzy došla, museli jsme hlídat, abychom nevyčerpali vodu ze studny, na které závisí nejen náš dům se svými šesti obyvateli, ale i sousedovic dům a zahrada. Ke zhodnocení toho, kudy nám v domě utíká voda, mi pomohl i vodní audit domácnosti, který děláme pravidelně na kurzech permakulturního designu, a který doufám bude užitečný i vám.

 Naše tělo je ze 70 % tvořeno vodou a spotřebuje denně dva až tři litry vody na svůj chod. To máme při pěti lidech v domě, nebo v bytě , 15 litrů vody denně. Průměrná spotřeba vody na člověka je v ČR kolem 100 l/den, máme zde tedy přibližně 97 litrů vody na člověka denně, které někam odtékají.

VZHLEDEM , K TOMU, ŽE POMALU NASTÁVÁ DOBA, KDY BUDE VODA VZÁCNÁ A PATŘIČNĚ DRAHÁ, JE UŽITEČNÉ ZMAPOVAT, KAM NÁM NAŠE VODA TEČE, A NÁSLEDNĚ SI ŘÍCI, JAK MŮŽEME NAŠI POTŘEBU VODY SNÍŽIT, ANIŽ BY TO VÝRAZNĚ OHROZILO NÁŠ KOMFORT.

V některých oblastech už tato situace v suchých létech nastala a mnozí z nás pocítili na vlastní kůži, jaký je život s omezeným přístupem k čisté vodě.
K mapování spotřeby vody nám slouží vodní audit domácnosti, který si může lehce udělat každá rodina a který nám dá poměrně přesné informace o tom, kam nám voda utíká a kde můžeme zatočit s jejími ztrátami. V neposlední řadě může mít vodní audit nemalý dopad na naši peněženku.

VODNÍ AUDIT JE JEDNODUCHÉ SEČTENÍ SPOTŘEBY VODY NA RŮZNÉ AKTIVITY S VODOU SPOJENÉ.
MĚŘÍME V NĚM MNOŽSTVÍ VODY, KTEROU:
1. SNÍME NEBO VYPIJEME
2. SPLÁCHNEME DO ZÁCHODU
3. SE VYSPRCHUJEME
4. SE VYKOUPEME
5. POUŽIJEME NA MYTÍ RUKOU A ČIŠTĚNÍ ZUBŮ
6. POUŽIJEME NA PRANÍ
7. POUŽIJEME NA MYTÍ NÁDOBÍ
8. POUŽIJEME NA UMÝVÁNÍ PODLAH, POVRCHŮ
9. POUŽIJEME NA ZALÉVÁNÍ KVĚTIN NEBO ZAHRADY
10. POUŽIJEME NA NAPOUŠTĚNÍ BAZÉNŮ A JEZÍREK
11. POUŽIJEME NA JINÉ AKTIVITY

Jak opakovaně povrzují účastníci našich permakulturních kurzů, zmapování množství vody na určité aktivity může být velmi překvapující.

Může nám ukázat, že je dobré se naučit používat šetřící tlačítko na splachovadle na záchodě nebo se zamyslet nad způsobem mytí nádobí. Hlavně nám ukáže problematická místa a umožní nám s nimi pracovat – vypínat vodu během čistění zubů, při nákupu spotřebičů kontrolovat, jakou mají spotřebu vody, dát si raději sprchu, než vanu… prostě se stát lidmi, kteří jsou si vědomi nesmírné hodnoty vody pro náš život.

JAK TAKOVÝ VODNÍ AUDIT DOMÁCNOSTI PROBÍHÁ?

Nejprve je potřeba si říci, jak dlouhé časové období chceme pokrýt. Z naší zkušenosti je třeba mapovat alespoň jeden týden, a to v době plného provozu domácnosti. V průběhu jednoho týdne máme dny, kdy jsou všichni členové domácnosti doma, pere se, vaří se, a je tedy mnohem větší spotřeba, i dny kdy se všichni rozutečou do práce, do školy a spotřebovávání vody se tím přesouvá na jiná místa. Minimální doba trvání vodního auditu je tedy jeden týden, i když lze samozřejmě mapovat déle.

Pro dobu trvání vodního auditu umístíme na všechna místa, kde se voda spotřebovává, záznamové papíry a tužku, aby mohl každý lehce zaznamenat svou spotřebu.

Po skončení mapovacího období sebereme všechny záznamy a spočteme množství vody spotřebované na jednotlivých místech.

Pokud chceme měřit spotřebu v místech, kde není úplně jasné, jaký objem vody odtekl, pomůžeme si buď nádobami o známém objemu nebo přibližným určením.

POJĎME SE PODÍVAT, JAK MŮŽE MĚŘENÍ SPOTŘEBY VYPADAT V PRAXI.

KOUPELNA

V koupelně máme WC, umyvadlo a vanu se sprchovým koutem. 
WC má splachovadlo na ‚malý’ a ‚velký‘ šplouch.
Vedle WC tedy umístíme záznamový arch, na kterém bude napsáno ‚malý‘ a ‚velký‘ a kdokoli bude splachovat záchod, udělá čárku do patřičné kolonky.
Co se týká měření vody v umyvadle, je možné změřit množství, které proteče za jednu minutu, a vytvořit záznamový arch, kde budou zaznamenány minuty, kdy voda tekla. Více se však osvědčila metoda „vědro v umyvadle“, kdy do umyvadla umístíme nádobu o známém objemu a pokaždé, když se nádoba naplní a někdo ji vyprázdní, se zaznamená čárka do záznamového archu.

Ve sprše měříme délku sprchování. Obvyklá spotřeba vody za jednu minutu sprchování je cca 8 l, toto množství se však opět může lišit podle používané sprchové hlavice, takže je lepší si odměřit množství vody, které vám za minutu ze sprchy skutečně vyteče.
Do záznamového archu u sprchy členové domácnosti zapisují minuty, které se sprchovali.
Co se týká koupání ve vaně, množství vody je dáno objemem vany.

Spotřeba vody v automatické pračce bývá uvedena v manuálu, může se lišit podle programu, takže je opět dobré udělat záznamový arch, na kterém je zapsáno, kolikrát jsme použili jaký program.

KUCHYNĚ

Je dalším místem, kudy protékají hektolitry vody týdně. Obzvláště tam, kde se myje nádobí pod tekoucí vodou.
Do kuchyně je opět vhodné umístit „vědro“ do kuchyňského dřezu a zaznamenat každé jeho vyprázdnění.
Myčky nádobí mají svou spotřebu vody na jeden cyklus uvedenu v manuálu.
Vodu spotřebovanou na pití a vaření zaznamenáváme zvlášť – v litrech nebo decilitrech, podle objemu nádob. Pro zjednodušení však můžeme počítat s cca 3 litry na člena domácnosti na den, toto číslo je v porovnání s ostatní spotřebou docela malé a moc se nemění.

Dalším místem, kam odtéká voda v našich domácnostech, je zahrada a květiny v bytech. Spotřeba na zalévání je nejvíc variabilní položkou na seznamu, jednak v průběhu roku, jednak podle velikosti zahrady a způsobu hospodaření na zahradě. Máme zahrady, které za sezónu „vypijí“ několikrát více, než celý dům za celý rok. A máme stejně velké a krásně zelené zahrady, které mají spotřebu vody díky chytrému hospodaření úplně minimální. Spotřeba vody na zalévání rozhodně patří do vodního auditu už proto, že je nejsnáze ovlivnitelná jednoduchými technikami, jako je sběr dešťovky, mulčování a chytré způsoby závlahy.

Co se týká ostatních pijanů vody v našich domácnostech, je dobré si jich všimnout a pokud se projevují pravidelněji, například mytí auta nebo výměna vody v akváriu, zaznamenáme je také.

Na konci mapovacího období spočítáme a zapíšeme spotřebu vody v jednotlivých kategoriích a získáme tak přesný přehled, ka mám utíká naše voda. Pro zjednodušení jsme vám připravili tabulku:

Dny/způsob využití vodyPOÚTSTČTSONECelkem podle způsobů využití
WC        
Sprcha        
Umyvadlo        
Pračka        
Dřez        
Další…        
Celkem po dnech       Celkem za týden

článek byl připraven pro Klíč k soběstačnosti 15 na téma Dešťovka – využití vody v domech a zahradách, a také pro studenty kurzů Úplného kurzu permakulturního designu. více se o kurzech dozvíte v Kalendáři