Akademie udržitelného života a podnikání spouští svůj pilotní projekt

Jako spolupracující organizace jsme byli pozváni do pilotního projektu nazvaném AKADEMIE UDRŽITELNÉHO ŽIVOTA A PODNIKÁNÍ, jehož obsahem jsou témata, kterými se permakultura zabývá ze své podstaty – udržitelnost, spolupráce, péče o krajinu, udržitelná domácnost, řemesla a přírodní stavitelství, nevytváření odpadu a nenásilná komunikace. Projekt podává Ekocentrum Divočina, které znáte z některých proběhlých akcí a také z Permakulturní konference PŮDA, kde nás hostili lahodným teplým nápojem z domácího jablečného moštu slazeného organickými fíky z Andaluzie.

Ale zpátky ke studiu, tady je více informací:

PRŮBĚH STUDIA – pilotní projekt 2023

Vzdělávání bude probihat prakticky na konkrétních projektech. Po té co na podzim 2023 proběhne evaluace pilotního projektu, otevřeme první regulérní ročník Akademie v září 2024 a budeme usilovat o akreditaci MŠMT.

Studium bude tříleté, každý měsíc proběhnou 3-4 dny výuky u vybraných lektorů.

l. ročník – v prvním ročníku se student seznámí se všemi lektory a prakticky si vyzkouší co dané obory obnáší

ll. ročník a lll. ročník – student si vybere ,které obory se stanou jeho specializací a s lektory těchto specializací bude spolupracovat ve druhém a třetím ročníku. Student si v rámci předmětu ´´”udržitelné podnikání” vytvoří podnikatelský záměr a lektor udržitelného podnikání bude se studentem pracovat na jeho zámĕru po celou dobu studia.

PRO KOHO JE AKADEMIE URČENA ?

Akademie je určena pro zájemce starší 18 let, kteří mají zájem více o praktické dovednosti, než o teoretické znalosti.

Během pilotního projektu skupina studentů navštíví několik inspirativních lektorů a míst, kde načerpají základy permakultury, vše o zpracování bylin a produktů ze zahrady, sahnou si n a přírodní stavitelství a ujasní si svůj další směr k udržitelnému podnikání díky workshopu nenásilné komunikace a eko-podnikání. Studium je ryze praktické a tak budou zažívat všechno doslova na vlastní kůži, svaly, mozek i pocity.

PŘIHLÁŠKY KE STUDIU jsou již otevřené, začínáme už na konci června 2023.