Vzdělávání dětí inspirované permakulturou

Od podzimu 2019 pracuje jeden z týmů ekocentra Cassiopeia na projektu Vzdělávání inspirované permakulturou. Vyvrcholením práce se stalo vydání nové metodické příručky s výukovými plány pro děti a pořádání kurzů pro učitele, vedoucí volnočasových aktivit a další zájemce o sdílení permakultury s dětmi. Obojí má název Jak na permakulturu s dětmi.

Publikace Pozoruj a jednej. Jak na permakulturu s dětmi je první svého druhu v ČR. Na její tvorbě se podílelo 5 autorů dlouhodobě angažovaných v permakultuře a v práci s dětmi. Obsahuje jak stručný teoretický úvod, tak konkrétní aktivity, jak předávat permakulturu dětem. Aktivity jsou založené na příbězích, pozorování, bádání, hraní, tvoření, prožitku a jsou odzkoušené jejich autory i pedagogy. Týkají se permakulturní etiky, principů, designu, sociální permakultury, ale také třeba hospodaření s vodou, péče o půdu, návrhu permakulturní zahrady s dětmi ad. Jsou pro různé věkové kategorie dětí, od nejmenších (3 roky) až po teenagery (15 let).

Jednotlivé aktivity jsou v publikaci uspořádány do šesti vzdělávacích celků (tzv. “výukových plánů”), které se dají využít pro krátkodobou nebo dlouhodobou činnost. Každý výukový plán doprovázejí ilustrace, kopírovatelné pomůcky či pracovní listy. Kniha bude znovu vydána v tomto roce, zájemci nás mohou kontaktovat na e-mailu info@cegv-cassiopeia.cz nebo na facebookovém profilu cegv cassiopeia cb.

Vydání knihy doprovází kurzy „Pozoruj a jednej: Děti, environmentální výchova a permakultura“. Kurzy jsou dvoudenní, určené pro kohokoli, kdo se věnuje vzdělávání dětí. Účastníci stráví dva aktivní dny v přírodě, užijí si tvoření hlavou, srdcem, rukama i očima a na vlastní kůži si vyzkouší, jak předávat permakulturu a její nástroje dětem. Zdarma dostanou výše uvedenou publikaci a také karty “Přírodní architekti”, které lze s dětmi využít k různým aktivitám, včetně navrhování zahrady podle principů permakultury.

Lektorka kurzu Adéla Hrubá se v letech 2015-18 účastnila mezinárodního projektu Children In permaculture. Lektorka kurzu Petra Formánková je mj. autorkou knihy Pojďme spolu na zahradu aneb Rok s dětmi v přírodní zahradě.

Do konce roku 2024 takových kurzů proběhne celkem 10 po celé republice. Pořádání těchto kurzů bylo podpořeno Státním fondem životního prostředí České republiky, takže všechny budou za velmi příznivou cenu. Na jaro 2022 jsou zatím naplánovány dva z nich: 12.-13.4. 2022 na Sluňákově – centru ekologických aktivit města Olomouce v Horce nad Moravou, a 28.-29.4. 2022 v sídle ekocentra Cassiopeia v Českých Budějovicích.

Na jaro 2023 jsou naplánované dva kurzy, a to jeden pro pedagogy ZŠ a všechny, kdo pracují s dětmi:

a pro pedagogy mateřinek a nejnižších ročníků ZŠ

Budeme se těšit na nová inspirativní setkání!

Za ekocentrum Cassiopeia Mgr. Tomáš Smrž, koordinátor projektu