Dragon dreaming – design projektů

Dragon Dreaming – Dračí snění – je nehierarchická metoda plánování projektů a rozhodování v lidských skupinách, založená na postupech, které vymysleli australští aboriginci.

V běžném koloběhu dnešního života, ať už pracovního nebo soukromého, jsme zvyklí, že hekticky skáčeme mezi plánováním a realizací. Jen jednu věc dokončíme, vrháme se do další a nejvíce oceňujeme ty, kdo umí věci dobře naplánovat a ty, kdo jsou dříči. Své sny se už jako malé děti učíme nevnímat a nerušit jimi jiné důležitější činnosti. Jako dospělí své sny vnímáme, pokud jsme již neztratili už samotnou schopnost je vnímat, jako něco ryze soukromého a pro volný čas.

Řídíme se zákony logiky a linearity. Vše pěkně popořádku a jedna věc musí logicky zapadat do druhé. A neplatí to jen pro naše zaměstnání, přenášíme si to i do osobního života. Plánování dovolené je ne nepodobné tvorbě projektu hodného nadnárodní společnosti.

Přesto nám něco schází. Přes třináct let pracuji jako projektový manažer. Prošel jsem řadou školení, supervizí, konzultací a koučování. Naučil se metodám strategického a procesního řízení, učil se o projektovém cyklu a jeho fázích, poznal moderní metody agilního managementu a řadu softwarových pomocníků. Jako člen vrcholového managementu jsem procházel zaváděním systémů kvality. A přece mi stále něco chybělo.

Dragon Dreaming to pojmenovává Snění a Oslava. Náš život, práce i projekty, které realizujeme, se potřebují rodit z našich snů. Ráno o 10 minut navíc, abychom zůstali ve spojení se svými sny a večer dalších 10 minut, abychom si uvědomili, co nám přinesl dnešní den. Jde o prostor pro zastavení a otázky: „Co skutečně chci a čemu jsem ochoten věnovat svoji životní energii?“ a „Co mě, lidem kolem mě a Zemi přinesla realizace tohoto projektu?“.

Sny jsou veskrze osobní, nemají logiku a musíme se jim naučit rozumět. Mají prchavý charakter a rodí se v tichu a klidu. Oslava není nezřízené popíjení a volání „hurá!“. Je sdílením, zamyšlením a někdy také smutněním z toho, co se nepodařilo.

Dragon dreaming staví design projektů organicky podle vzoru, který můžeme najít v přírodě a který se opakuje každý den.

Zima přináší fázi snění—klidu a odpočinku, jaro energii plánování—setí a sázení, léto realizaci—růst a podzim pak oslavu—sklizeň.

Projekty i organizace nejčastěji aplikují způsob řízení „od shora dolů“. Jeden člověk či úzká skupina lidí určují, čeho je nutné dosáhnout, a na základě toho stanovují úkoly a plány. To sice mnoho věcí zjednodušuje, ale vede to k problémům s motivací a k vyhoření lidí, kteří projekty realizují. Navíc je vše závislé na charismatu vůdce, po jehož odchodu se může celý projekt jednoduše zhroutit.

Dragon Dreaming převrací tradiční způsob vedení projektů a organizací a staví na principu „od zdola nahoru“. Na prvním místě jsou sny lidí, kteří projekt realizují. Až z nich vycházejí konkrétní cíle a úkoly. Nejde v něm o to získat lidi pro svůj projekt, ale realizovat 100% snů všech zúčastněných. Každý sen je nutné zohlednit a integrovat, protože pokud to neuděláme, ztrácíme onoho člověka a s ním i potenciál, díky kterému bude celek bohatší a stabilnější.

Tanec s Draky

Dragon Dreaming není samo spásnou metodou, na kterou přejdete, a vše bude krásné. Je pokusem hrát starou hru s novými pravidly. Vnáší do světa realizace projektu filozofii inspirovanou duchovní tradicí Aboridžinců, původních obyvatel Austrálie, a etické principy, které rodí novou kulturu projektů, komunit, rodiny a nebo organizací. Klade důraz na tři základní roviny každého našeho konání—Já, My, Svět—individuální rozvoj, budování společenství a péče o Zemi, které jsou klíčové pro dlouhodobou udržitelnost a vzájemnou spolupráci skupin lidí.

Nahrazuje kulturu založenou na principu Výhra—Prohra, kdy jeden získává, a druhý ztrácí—kulturou Výhra—Výhra. Raději zahrnuje, než segreguje—každý je důležitý. Dragon Dreaming staví na hledání řešení, kdy všichni získávají .. včetně Země.

Postupně tato metoda získávala další inspiraci v živých systémech a teorii chaosu. Nabízí filozofii založenou na akceptaci moudrosti společenství, tichosti a ponoru do vlastního nitra a přijetí chaotické a nelogické stránky života. Inspiruje se tichostí oproti brainstormingu. A nebojí se neočekávaných postupů a řešení, o kterých jsme ani netušili, že jsou možné. Vnáší lehkost a hravost do světa grafů, tabulek a vývojových diagramů. Jedno ze základních pravidel metody Dragon Dreaming zní: „Vystup bezpečně ze zóny svého komfortu“.

Dragon Dreaming se zároveň zrodil z analýzy realizovaných projektů. John Croft, jeho zakladatel, analyzoval řadu projektů se zásadní otázkou: „Proč je zrovna tento projekt úspěšný?“. Zaměřil se na rysy úspěšných projektů a formuloval základní principy, které jsou klíčové při realizaci všech projektů. Pro každou fázi projektu poskytuje souhrn praktických metod s důrazem na práci ve skupině. Jak projít fází snění a destilace individuálních snů do smysluplných cílů. Jak sestavit plán projektu a pustit se do realizace. A jakým způsobem slavit a vracet se skrze radost či smutek zpět ke svým snům.

Ze zkušenosti vím, že každý projekt se potýká s řadou problémů. V tradičním projektovém managementu je jim věnováno okénko „hrozby“ („THREATS“) ve SWOT analýze a cílem projektového plánování je eliminovat je. Dragon Dreaming přináší i v tomto ohledu jiný pohled na věc. Hrozbám říká Draci, váží si jich a vědomě s nimi pracuje. Reprezentují totiž důležité zdroje, témata a energii, se kterou kromě Draka umírá také část projektu.

Kde je světlo, tam je i stín. Nadšení a radost snění doplňují stíny, které nám zastoupí cestu, jakmile se na ni vydáme. Draci hlídají jeskyně, kde se skrývají poklady našich snů. Stráží lesy, kterými chceme projít, a průsmyky v horách, které jsou jedinou cestou k cíli. Můžeme s nimi bojovat, ale namísto jedné hlavy narostou jim dvě nové. Každého zabitého draka nahradí jiný, ještě strašnější.

C.G. Jung mluví o našem osobním stínu jako o první fází na cestě našeho individuálního vývoje. Nelze se ho zbavit, ani ho zabít. Lze jej pouze integrovat. Jenom tak zůstane naše důležitá část živá. Tančeme tedy s draky a propůjčí nám svoji sílu.

Čas snění

Co kdyby se z našich úkolníků stala dobrodružná kniha? Co kdybychom namísto úkolů měli mapu ostrovů, které skrývají netušené poklady? Co kdybychom namísto práce pro druhé začali společně žít a naplňovat svoje vlastní sny?

Výzvou dneška není zavádění kvality, zvyšování platů a dosahování věcí, které je hezké mít. Je jím motivace lidí, spolupráce, pocit smyslu a souladu s etickými principy a hodnotami.

Prošel jsem v minulosti řadou školení a seminářů. Vím, že neexistuje žádná metoda, která vyřeší všechny problémy tohoto světa. Upřímně ale mohu říct, že Dragon Dreaming je mimořádně inspirativní. Nepamatuji si, že by pro mě bylo nějaké školení neopakovatelným zážitkem. Nanejvýš bylo „zajímavé“. Zato kurz „Dragon Dreaming Intensive“, kterým jsem prošel na ostrově Brač v roce 2017, byl pro mne hlubokým zážitkem. S láskou vzpomínám na atmosféru setkání a s některými lidmi, které jsem tam potkal, jsem stále v kontaktu a spolupracuji s nimi. Tak silné společenství jsme byli schopni vytvořit během několika dní.

Jedním z nich je také Ulrike Reimann, lektorka kurzu, kterou jsem pozval na poslední zářijový víkend do Čech, aby lektorovala Úvodní kurz Dragon Dreaming na permakulturní farmě Jagava. Úvodní kurz je stručné seznámení se vším, co je Dragon Dreaming, a nabízí možnost prakticky si část celého procesu vyzkoušet.

Dragon Dreaming je pro lidi, kteří chtějí obohatit svůj pracovní život a projekty, které realizují, o další dimenze, jež jsme zvyklí v našich každodenních starostech opomíjet. Dragon Dreaming je používán v permakulturních projektech, se kterými sdílí základní etické i další principy. Využití nachází při budování komunit, řízení projektů i organizací. Je oblíbený start-upy, v kreativních projektech a organizacích, které hledají řízení založené na etice, hodnotách a filozofii respektující ryzí individualitu lidí, nutnosti posilování komunit a péče o Zemi. Dragon Dreaming se používá i ve školách, kde žáci plánují metodou Dragon Dreaming celý školní rok, a nebo jen dílčí projekty.

Můžete ho využít i doma třeba při plánování prázdnin s dětmi, pro organizaci oslavy narozenin, uspořádání festivalu a nebo ryze osobně při hledání opětovného spojení se svými vlastními sny.

Myslím, že tento svět naše sny potřebuje!

Martin Halíř & Adéla Hrubá

1.9.2018