Jak připravit setkání typu 5P

Zkratka 5P znamená PŘÁTELSKÉ POHODOVÉ PRACOVNÍ PERMAKULTURNÍ POTKÁVÁNÍ, tedy akci v zahraničí známou jako Permablitz a na Slovensku jako Permatak.

Přátelské – v kruhu se setkáváme s přáteli a poznáváme nové lidi

Pohodové – spolu trávíme příjemný čas

Pracovní – řešením úkolů pomáháme našim přátelům, přitom sami získáváme nové teoretické a praktické dovednosti a sdílíme zkušenosti a poznatky

Permakulturní – nejlépe si pamatujeme to, co zažijeme v teorii a praxi zároveň, co se naučíme slovy a vyzkoušíme vlastníma rukama, což je také princip permakulturního učení

Potkávání – jsme v kontaktu osobně, nejen přes počítač 🙂

Pravidla

1. Tato setkání jsou svépomocnou podporou určenou členům a příznivcům spolku Permakultura (CS). Podmínkou je, aby organizátor 5P absolvoval alespoň nějaký permakulturní kurz, nebo se již na některém setkání 5P vyskytl, tj měl zkušenosti s tím, jak to celé funguje…  Návrhy na konání 5P adresujte na redakce@permakulturacs.cz. rádi je zveřejníme, případně doplníme chybějící…

2. Setkání 5P není určeno lidem, kteří se do realizace na své zahradě nezapojují sami svou prací a chtějí zahradu na klíč. Nejde o komerční aktivitu, naopak o vzájemnou výpomoc v rámci našeho společenství.

3. Organizátory 5P jste vy sami a jste odpovědní za průběh a přípravu setkání.

V pozvánce uvedete bližší údaje o 5P:

  • přesné místo a jak se na něj dostat,
  • čas konání – tj začátek a očekávaný konec
  • způsob stravování – zda jej připravíte, což je ve většině případů, anebo si lidé sami přivezou a přispějí
  • způsob ubytování – pokud je setkání vícedenní
  • co si vzít s sebou
  • na jaké úkoly se připravit – a to bývá nejzajímavější částí, protože praxí se lidé nejlépe něco naučí
  • kontakt na pořadatele.

Setkání mohou být společenská, školící nebo výlučně pracovní. Vždy se ale jedná o setkání pracovně-vzdělavací-odpočinkové….

 Jak to může vypadat?

Příkladem úspěšného setkání 5P je jednodenní akce na ukázkovém permakulturním projektu Kopřiva & Kopřiva v Uhříněvsi u Prahy (viz mapa permakulturních projektů na tomto webu), kde jsme si projekt nejprve prohlédli, pak jsme vytvořili model pozemku z vykopaného jílu a hledali jsme ideální umístění pro jezírko, a konečně jsme začali s montáží skleníku, ale nakonec jsme pro něj našli lepší umístění 🙂 Následovalo veganské občerstvení.

Jiné možnosti

– Stavba jezírka, bylinkové spirály, plotu, letní kuchyně…

– Posezení u ohně, promítnutí fotek z cest po dalekých krajích, výměna výpěstků ze zahrádky, ochutnávka vlastnoručně připravených jídel

– Posekání louky, při kterém se dozvíte vše o technice sečení, nářadí, tj jak naklepat, seřídit a brousit kosu…

– Výsadba stromů, keřů, bylin, sazenic… 

Přejeme všem, kdo se aktivně zapojí a budou se tímto způsobem potkávat s permakulturními přáteli, hodně úspěchů a milých úsměvů nad společným dílem!

Vždy je dobré akci dokumentovat, fotit zajímavé postupy, stav “před” a “po”, a všem zúčastněným samozřejmě poděkovat.

Pokud si budujete kolem sebe komunitu stejně naladěných lidí, tak se může vytvořit něco jako “putovní 5P”, kdy si stejná skupinka účastníků domluví vzájemnou pomoc na svých vlastních projektech / zahradách.