Slepice a jezírko u každé školy

Zpráva z mezinárodního projektu Děti v permakultuře – Adéla Hrubá

Poslední tři roky (2015–2018) jsem měla možnost spolupracovat na mezinárodním projektu Děti v permakultuře (Children in Permaculture, zkratka CiP), který byl podpořen z evropského dotačního programu Erasmus+ a účastnilo se ho celkem 7 organizací (včetně 2 škol) z 5 různých zemí – Velká Británie, Itálie, Slovinsko, Rumunsko a Česká republika. Základní informace o projektu jsem již popsala v jiném článku, který si můžete přečíst tady: https://www.permakulturacs.cz/blog/2021/04/27/projekt-deti-v-permakulture/

Naším cílem bylo vyvinout materiály pro sdílení permakultury s dětmi ve věku 3–12 let. V týmu nás bylo celkem 17 a velkým plusem byla jeho rozmanitost. Každý měl jiná kulturní východiska (kromě výše jmenovaných zemí též Indie, USA, Turecko, Finsko) a přinášel rozdílné zkušenosti a dovednosti. Pro mě osobně byl ohromnou inspirací také způsob naší spolupráce, v němž jsme aplikovali různé metody sociální permakultury, které byly pro mě do té doby zcela neznámým pojmem. Díky projektu se nám podařilo v České republice uspořádat 2 kurzy sociokracie a úvod do Dragon Dreaming. O obou si zde můžete přečíst samostatnou reportáž.

Během projektu jsme navštívili každou z partnerských zemí a absolvovali různé kurzy a školení, abychom se kvalifikovali jako lektoři CiP. Ve Slovinsku jsme absolvovali týdenní kurz vedený Carolyn Nuttall a Janet Millington, spolupracovnicemi Billa Mollisona, legendami a průkopnicemi permakultury ve školách v Austrálii. Kurz probíhal přímo na základní škole, kde podle permakulturních principů vytvářejí venkovní výukový prostor pro děti a snaží se přenést výuku co nejvíc ven. Ve Skotsku jsme spolupracovali se základní školou v Gatehouse, kde integraci permakultury do školních osnov podporuje sám ředitel školy a kde při práci s dětmi využívají permakulturní etiku. I zde jsme prožili celý týden, během kterého jsme pracovali přímo s dětmi, učili se navzájem a testovali základy permakulturní pedagogiky, kterou jsme během projektu vyvinuli.

U nás v České republice jsme navázali spolupráci s pražskou Montessori školou Na Beránku, kde děti mají k dispozici část školních pozemků a samy navrhují a postupně tvoří svou představu o soběstačné zahradě. V této škole v květnu 2018 proběhl jeden den dvoudenní mezinárodní konference CiP, které se zúčastnilo více než 150 lidí z celé Evropy. Reportáž z konference od Ivany Mertové najdete zde: https://www.permakulturacs.cz/mezinarodni-konference-children-i-npermaculture/

Během projektu jsme nevytvářeli materiály jen pro školy a školky, ale i pro rodiče a všechny ostatní se zájmem předávat permakulturu dětem. Základem veškeré naší práce vždy byl permakulturní design, takže jsme se v první fázi soustředili na pozorování a průzkum toho, co již na tomto poli existuje. Zmapovali jsme v každé zemi veškeré existující materiály pro předávání permakultury dětem, které jsme podle určitých kritérií ohodnotili, a následně vybrali ty nejrelevantnější zdroje. Dále jsme v každé z partnerských zemí hledali příklady té nejlepší praxe, jak kdo už permakulturu dětem předává, nejen ve formálním prostředí, ale i neformálně, včetně např. permakulturního rodičovství. Ty jsme i s užitečnými tipy popsali v případových studiích.

Vytvořili jsme základ pro permakulturní pedagogiku – jak sdílet permakulturu s dětmi – a permakulturní kurikulum pro děti – ucelený přehled toho, co dětem v rámci permakultury předávat. Ke každému tématu kurikula jsme ve spolupráci s dětmi i pedagogy vytvořili seznam aktivit a ukázkové výukové plány, přičemž jsme se soustředili především na ty oblasti, které se při průzkumu zdrojů ukázali jako nepokryté – permakulturní principy a etika, design, sociální permakultura ad. Tato část je shrnutá v knížce s názvem Péče o Zemi, péče o lidi a spravedlivé dělení ve vzdělávání.

Během projektu bylo natočeno několik krátkých inspirativních filmů a vyvinut dvoudenní kurz pro předávání permakultury dětem, který v Čechách získal akreditaci od ministerstva školství. Veškeré materiály, které během projektu vznikly, jsou ve všech jazycích volně k dispozici na webových stránkách www.childreninpermaculture.com.

Dotovaná fáze projektu skončila v srpnu 2018, ale všichni v týmu jsme se jednohlasně shodli, že budeme dál společně pracovat. Nabízíme především kurzy pro pedagogy, lektory i rodiče po celé Evropě. V České republice proběhne nejbližší takový 25.–26. 4. 2019 v Českých Budějovicích v Centru environmentální a globální výchovy Cassiopeia. Cassiopeia je zastupující organizací Dětí v permakultuře pro naši republiku a má i výukovou zahradu s mnoha permakulturními prvky, kterou neustále rozvíjí. Nabízíme také design a poradenství při vytváření venkovních výukových zahrad společně s dětmi.

Pro český tým v tuto chvíli hledáme další spolupracovníky, pedagogy, kteří učí děti venku a byli by ochotní sdílet své zkušenosti s ostatními, a také lektory znalé permakultury se zkušeností s prací s dětmi, kteří by prošli učitelským tréninkem CiP a mohli do budoucna vést naše kurzy. V červenci 2019 se opět chystá konference, tentokrát v Londýně, a na ni bude pravděpodobně týdenní učitelský kurz CiP přímo navazovat.

Cassiopeia postupně vyvíjí permakulturní výukové programy pro děti určené přímo školám a školkám, které by pokryly všechna témata a podtémata CiP kurikula. Minulý rok vznikla trojice takových programů s názvem Přírodní architekti, zaměřená na design permakulturní zahrady a domu, příští rok by měly přibýt další dva s tématem hospodaření s vodou a vodní systémy v zastavěné krajině, v rámci kterých samy děti navrhnou a zrealizují takový systém buď přímo ve škole, nebo na pozemku v jejím okolí. Já bych ráda vytvořila interaktivní mapu permakulturních výukových zahrad, v nichž se děti učí venku, a pořádala do nich exkurze spojené s praktickými aktivitami a s představením materiálů, které jsme vytvořili.

Jestli máte chuť přidat se k našim aktivitám, kontaktujte buď přímo mě (andelah@email.cz), nebo Terezu Záleskou z Cassiopeii (zaleska@cegv-cassiopeia.cz).