Veganská permakultura

Jaké jsou příklady dlouho fungujících zahrad/farem na principech veganské permakultury?


Tolhurst Organic Partnership je komunitní organizace založená s cílem přinášet to nejlepší bio jídlo pro svoje zákazníky. www.tolhurstorganic.co.uk

Nachází se v jižní Anglii, v regionu Oxfordu, západně od Londýna, v a stará se o 8 hektarů polí a 1 hektarovou zahradu chráněnou viktoriánskou zdí.

Iain Tolhurst spolu se svojí partnerkou Lin jsou držiteli symbolu BIO již 40 let, což z tohoto družstva dělá jednu z nejdéle existujících bio farem specializujících se na zeleninu v Anglii. Každý víkend dodává zeleninu, ovoce a chleba v bedýnkách do více jak 200 rodin.
Kromě toho jsou od roku 2004 prvními držiteli standardu „StockFree Organic”. StockFree Organic je značkou pro farmy a zahrady, které nepoužívají žádná hospodářská zvířata a jejich hnůj, ani jiné zbytky z živočišného průmyslu, a to nejméně 10 let. Tuto značku uděluje Vegan Organic Network (VON), kteří jako první na světě vytvořili tuto značku a její standardy, a to na základě poptávky od zákazníků, kteří žádali lokálně dostupné, vysoce kvalitní a organicky pěstované jídlo bez toho, aby se podporovaly velkochovy zvířat anebo jejich vedlejší produkty. Symbol aktivně podporuje nejen lokální dostupnost potravin, ale také se zříká možnosti nákazy patogeny obsaženými ve zvířecím hnoji, jako je například e.coli.
V současné době pěstujeme přes 200 druhů zeleniny, a během celého roku se u nás něco sklízí a rozváží. Naprostá většina produkce se dostane k zákazníkům ve stejný den,kdy byla sklizeno. O celou plochu se starají 3 zaměstnanci a 2-3 dobrovolníci během letní sezóny.


Protože pořizovat hnůj z jiné farmy je vlastně okrádání jiného ekosystému, a je také energeticky náročné stěhovat těžkou hmotu na velkou vzdálenost… rozhodli se tohoto zdroje živin vzdát. Přestali používat kostní a rybí moučku a krev (to je v Británii často používaný kompostovaný materiál v bio zahradničení), a pak šlo také zdravotní hledisko, a zejména po propuknutí BSE, se jich vzdali úplně. V jiných bio farmách je tento materiál stále používán, zejména po smíchání s rašelinou do květináčů.

V hospodaření bez zvířat a zvířecích produktů vidí družstvo budoucnost také proto, že je méně náročné na výměru zemědělské půdy, má mnohem menší ekologickou stopu a energetické nároky. Jak říkají “jsme celkem hrdí, že jsme průkopníci tohoto důležitého a potřebného způsobu pěstování”.
Protože se nacházíme na kraji přírodní chráněné oblasti, a nejen proto, chceme podporovat původní ekosystémy a druhy. Když jsme sázeli remízky kolem našich polí, byli jsme po 100 letech první široko daleko, a to v délce 500 m. Stromy a keře v tomto remízku budou v budoucnu sloužit jako zdroj paliva, a už teď jsou krmítkem a úkrytem pro divoká zvířata a ptactvo. V rámci našich 8 ha polních zelenin máme přes 1800 m remízků, což zcela změnilo vzájemné působení pěstovaných plodin a jejich okolí.


Museli jsme se sice “vzdát” části výměry na pěstování, ale za to máme zajištěnou přirozenou ochranu před predátory na “naší ” zelenině. Tím se nám znovu a znovu potvrzuje, že má větší smysl “spolupracovat s přírodou a nebojovat”. Důkazem může být třeba to, že zeleninu nestříkáme ani žádným rostlinným “přírodním” postřikem.
V pravidelných intervalech se na našich polích konají průzkumy bio-diverzity, a tak máme relevantní data o stoupajících počtech druhů za posledních 20let – ať jsou to divoké kvetoucí rostliny, hmyz, ptáci, obratlovci i obojživelníci.


Ještě než se to stalo módou, jsme se začali zabývat ekologickou a energetickou stopou v rámci našeho hospodaření, vstupů a výstupů. Každoročně vypěstujeme a rozvezeme přes 120 tun zeleniny, sami si napěstujeme přes 140.000 rostlin. Nemusíme dovážet ani živiny ani sazenice.
Naše celková spotřeba energie za rok je (tvořena zejména pohonem traktorů, rozvážejících vozidel a dalšími stroji) je 2030l, což na každou rodinu, kterou zásobujeme, dělá asi 5l za rok. Elektřinu, kterou svítíme sobě a některým rostlinám, spotřebujeme v množství srovnatelném s průměrnou domácností.

Celková uhlíková stopa našeho podniku činí kolem 8 tun, což je asi tolik, co průměrná britská domácnost. Když bychom srovnali naši produkci s nabídkou konvenční zeleniny v supermarketu, tak jsme o 90% šetrnější.

Pěstuje se zde vegansky od roku 1987 a tak zde můžeme vidět a vyptat se na:

  • polní pěstování zeleniny na 8 hektarech, intenzivní osevní postupy s využitím krátkodobých i dlouhodobých zelených hnojení
  • intenzivní 1hektarovou zahradu uvnitř viktoriánské zdi, za použití zeleného hnojení a vlastního kompostu.
  • mimo sezónní pěstování ve fóliovnících a sklenících na ploše 600m2, s využitím vlastního kompostu.
  • vlastní produkce sazenic ve skleníku skleníku, kde naroste každoročně 75,000 rostlin.
  • agrolesnické systémy použité v rámci zelinářské praxe.
  • přímý marketing – celá naše produkce se prodává systémem bedýnek, na lokálních trzích a ze dvora.
  • kompostování bylinných zbytků & dřevní štěpky pro malo-pěstitele.

OrganicLea – družstvo pěstující na kraji velkoměsta www.organiclea.org.uk
je komunitním projektem a družstvem, které sídlí v údolí řeky Lea Valley, v severovýchodním konci Londýna, kterému se dříve přezdívalo „chlebová ošatka Anglie”. Je to proto, že od doby prvního osídlení ve středověku se zde pěstovalo na velmi výživných spraších a nánosech půdy z řeky Lea. Jejich mise zní: „Pěstujeme a dodáváme jídlo a rostliny lokálně, inspirujeme a podporujeme ostatní lidi k tomu samému”. Vznikly jako družstvo a tím pádem mají sklon lidi nejen sdružovat, ale také je směrovat k aktivnímu se zapojení pro proměnu společnosti tak, aby se v ní žilo spravedlivě a udržitelně.


Dodávají pravidelně zeleninu v rámci bedýnkového systému, do okolních restaurací, potkáte je na pravidelném farmářském trhu, a také na nejrůznějších blízkých akcích a festivalech.
Po celou dobu existence se zaměřují také na vzdělávání, a to nejen sebe, ale také ostatních. Je možné se přihlásit na přednášky, komentované prohlídky, řadu specializovaných kurzů a workshopů, anebo se jako dobrovolník přímo a prakticky zapojit do každodenní práce v tomto zahradnickém družstvu. OrganicLea nabízí také pomoc dalším zájemcům při zakládání komunitních zahrad, a protože zájem o to mít kolem sebe jedlou zahradu stoupá i mezi běžnými obyvateli, v nabídce jsou také zahradnické služby pro veřejnost.

Trocha historie


V roce 2001 se pár kamarádů shodlo, že jídlo by se mohlo a mělo pěstovat tam, kde jsou lidé a převzali do správy zarostlý pozemek bývalé zahrádkářské kolonie. A protože shoda byla i v tom, že člověk raději a spíše pracuje s dalšími lidmi, než sám, převzali do správy půl hektaru rozpadající se kolonie.
Následovaly 2 roky odstraňování náletů a ostružin, (sukcese postupovala 🙂 a vznikly první vyvýšené záhony, pár ovocných stromů, založena lesní jedlá zahrada a kompostovací záchod (vestavěný v keři zimolezu). Vysety a vysazeny byly jednoletá i víceletá zelenina, samozřejmě podle principů permakulturních, tedy v souladu s přírodou.

První dohoda zněla tak, že dobrovolníci za pravidelnou pomoc mají nárok na část úrody, a když narostly přebytky, prodaly se na místním trhu. Organicky vznikly první vzdělávací kurzy a komentované prohlídky, které pozitivně nakazily další pěstitele a zahradníky.


Od roku 2010 přibyla do dlouhodobého užívání také velká plocha zastřešených skleníků ze zrušené školky okrasných stromků. Díky tomu může OrganicLea napěstovat sazenice nejen pro svoje potřeby, další komunitní projekty bez foliovníků, ale také na prodej přímo pěstitelům.

Po celou dobu své existence se OrganiLea řídí permakulturními principy a to v otázce zdravé a živé půdy udržet kvalitu půdy na vysoké úrovni s použitím lokáních zdrojů. Protože se zeleninová produkce a rostliny prodávají mimo zahradnictví, odnáší se s nimi i část biomasy narostlé na jejich pozemku. Proto nabízejí svým zákazníkům možnost kompostování jejich bio-odpadu, a díky větší ploše si mohou zajistit dostatek hotového kompostu pro svoje pěstování a dokonce příležitostně nabídnout kompost k prodeji.

Dnes na jejich webu www.organiclea.org.uk najdete tři hlavní záložky: pro zájemce o zeleninové bedýnky, o vzdělání, nebo s nabídkou dobrovolné pomoci.

The Intervale farm, Burlington, Vermont, USA – www.intervalecommunityfarm.com

zelinářská farma, která před 30 lety převzala kolabující farmu na okraji města Burlington, a na vyčerpaných písčitých spraších začala budovat organickou hmotu a pěstovat zeleninu. Dodnes odebírají bio-odpad z lokálních domácností nejen od svých zákazníků, restaurací, kompostují ve velkém. Dodávají bedýnky se zeleninou, ovocem, květinami, nabízejí také samosběr. Postupem času se do sousedství přidali další pěstitelé, se kterými společně pořídili a užívají velké skleníky a foliovníky, traktory, zavlažování, chladící místnosti a také distribuci při rozvážení produkce, která jde dnes do skoro 600 domácností. Některé dodávky míří přímo do kanceláří a podniků, kde si je zaměstnanci přerozdělí a/nebo z nich společně vaří.


článek vznikl při přípravě 2. dílu Encyklopedie soběstačnosti, která vyjde na podzim 2018